23. mars klokken 09:00-11:00 inviterer vi til digitalt seminar via Teams.

Meld deg på arrangementet her

Det er stor interesse for havbruksnæringen både nasjonalt og internasjonalt, og Norge er ledende innen innovasjon og ny teknologi på området. Men for å finansiere ny vekst, innovasjon og ny teknologi må kapitalen på plass. På seminaret tirsdag 23. mars får du lære mer om trender og drivere innen havbruksnæringen, garantiordningene for eksportkreditt, tidligfaseinvesteringer og mulighetene investorer seg for seg i sjømatuniverset. 

Blant deltakerne er Dag Sletmo, seniorrådgiver i DNBs sjømatavdeling som vil ta for seg trender og drivere innen lakseoppdrett.

Erik Tveteraas

Eirik Tveteraas er investeringsdirektør i Nutreco med fokus på alternative oppdrettsformater som RAS-teknologi, lukkede systemer i sjø og offshore farming. Tidligere ledet han sjømatpraksisen til et corporate finance miljø i Storbritannia, før han vendte hjem til Rogaland for to år siden. Nå arbeider han i grensnittet strategi, investeringer og porteføljestyring gjennom Nutreco sin strategiske innovasjons og investeringsarm NuFrontiers, og han vil snakke om investeringsstrategi og muligheter.

Thomas Abrahamsen

2020 var et rekordår for Euronext Growth. Året endte med hele 49 nynoteringer på markedsplassen. Aldri før har det vært flere nykommere på Euronext Growth (tidligere Merkur Market). Advokatfirmaet Thommessen er klart markedsledende og er det advokatfirmaet som har vært involvert i flest noteringer.

23. mars holder to av partnerne i firmaet, Jone Stakkestad og Thomas Abrahamsen, et innlegg der de deler sin innsikt om strategiske vurderinger som må gjøres i forkant av en notering på Euronext Growth. Kahoot, Offshore Heavy Transport, Exact Therapeutics, Ice Fish Farm, Zaptec, TECO 2030 og Meltwater er eksempler på selskaper Thommessen har bistått med å notere på Euronext Growth.

– Vi ser at trenden fortsetter – Euronext Growth er en svært viktig arena for små og mellomstore bedrifter som vil hente kapital. Men ledelsen, styret og eierne bør gjøre en del vurderinger før man velger å børsnoteres, sier Jone Stakkestad.

Jone Stakkestad

PROGRAM:

09:00     Velkommen DNB/Stiim

09:10     «Trender og drivere i lakseoppdrett» v. Dag Sletmo, seniorrådgiver i sjømatavdelingen i DNB

09:25 «Investeringsstrategi og muligheter i sjømatuniverset», v. Erik Tveteraas, investeringsdirektør i Nutreco

09:40     «Giek som finansieringspartner i sjømatindustrien», v. Atle Bjørkheim, senior kunde- og markedsansvarlig i Giek

09:55     Pause

10:15     «Hvordan bruke det statlige finansieringstilbudet i eksportsatsingen», v. Marie Sørli, seniorrådgiver i Eksportkreditt

10:30     «Dette bør du vurdere i tilknytning til en notering på Euronext Growth» v. Jone Stakkestad og Thomas Abrahamsen, advokater og partnere i Advokatfirmaet Thommessen,

10:45    «Lånefinansiering for vekstbedrifter» v.  Geir Atle Bore, CEO i FundingPartner

11:00     Slutt

Klikk her for påmelding