14. og 15. februar ble årets første samling i Stiim Aqua Clusters vekstprogram Ocean of Opportunities arrangert i Havets Hus i Stavanger. I løpet av to dager fikk søkerbedriftene bli bedre kjent med hverandre og med mentorene. Deltakerne fikk også påfyll i form av presentasjoner fra Blue Planet AS og fra programmets samarbeidspartnere Advokatfirmaet Thommessen, Sparebanken Vest, Cargill og DSD og mentorene i programmet.

Torsdag 15. februar deltok fem av bedriftene på Stiim Aqua Pub i Stavanger, der de presenterte seg for klyngens medlemmer.

CEO Eivind Helland i Blue Planet holdt presentasjon om trender og kostnadsdrivere i havbruksnæringen. (Foto: Sindre Bjørheim)

Etter samlingen har en jury bestående av mentorer og samarbeidspartnere valgt ut fire selskap som går videre i Ocean of Opportunities 2024. De fire er Oxy Solutions, NordicDX, SalmoTrace og Waive. Selskapene som ikke gikk videre, får tilbud om gratis medlemskap i Stiim i 2024. De får også muligheten til å delta på gründerstand under AquaNext 2024 til redusert pris.

Oxy Solutions har utviklet teknologi som oksygenerer vannet til akvakultur med nanobobler. Ved bruk av teknologien får en 100% oksygenmetning i vannmassen i tillegg til en bufferkapasitet av nanobobler som løses ut i vannmassen når partialtrykket av løst oksygen synker.

Waive AS har en unik sonarløsning som gir oversikt over den totale biomasse i merd. Waive
sine dashboard kan i dag levere en digital 3D visualisering av biomasse, og data som i
sanntid blant annet viser snittvekt, vektfordeling, posisjonering av fisk i merden og antall fisk

NordicDX utvikler «GenomVann» som skal tilby miljøovervåkingstjenester til norsk akvakultur. Ved å analysere materiale fra filtersystemer identifiserer selskapet helsemarkører og miljøparametre som påvirker fiskens velferd.

Salmotrace tilbyr en DNA-basert merkings- og sporingsløsning for oppdrettsfisk. Selskapets DNA-teknologi muliggjør komplett og unik sporbarhet fra fjord til servering.

Neste fysiske samling for de fire bedriftene i vekstprogrammet blir 29.-30 april. Snart får bedriftene tildelt sine mentorer, som skal ha digitale møter og bli bedre kjent med dem i perioden frem mot neste samling.