Deltakerne på gårsdagens oppstartsmøtet for Stiim og Norsk Industris eksportprogram «Eksport i kikkerten – med kurs for nye markeder» fikk med seg gode tips og råd fra bransjens beste og mest erfarne folk i feltet. Til høsten venter fem videre samlinger i eksportsatsingen.

Prosjektleder Trond Severinsen delte raust av sin verdensomspennende erfaring med eksport av havbruksteknologi. Han jobbet 25 år i AKVA group, hvorav 16 i konsernledelsen. I løpet av årene i AKVA group reiste han verden rundt og besøkte mer enn 50 ulike land for å bygge selskapets business og gode internasjonale omdømme.

Eksportprogrammet for Stiims medlemsbedrifter skal være praktisk, matnyttig og uformelt, med fokus på å unngå fallgruver. I tillegg deler erfarne folk både kunnskap og erfaringer, og det blir foredrag fra spesialister innen viktige fagfelt.

17. juni var det Chief Commercial Officer Stig Førre fra ScaleAQ, Chief Innovation Officer Viggo Halseth fra Nutreco/Skretting og CEO Leiv Kallestad fra Optimarin som holdt innlegg der de fortalte om sine eksport- og internasjonaliseringserfaringer.

Husk å ha et langsiktig perspektiv

– De som lykkes har entusiasme. De tror på teknologien og at de kan lykkes, sa Stig Førre fra ScaleAQ. Han la også til at det er viktig å lykkes i Norge før man tar firmaet ut i verden og trakk fram Innovasjon Norges internasjonaliseringsprogram som nyttige på veien ut i verden

30 personer deltok på oppstartsmøtet for Stiim Aqua Cluster og Norsk Industris eksportprogram «Eksport i kikkerten – med kurs for nye markeder». Omtrent halvparten av deltakerne deltok fysisk, mens resten var med via Teams. (Foto: Kirsti K. Sømme)

– Vær ydmyk når du er ute. Se på hvilken teknologi som brukes i dag, tenk på kostnader i form av valuta, toll, det å sende norsk tekniker ut for å yte service og diskusjonene som må gjøres om pris. En må gjerne gjøre noen dårlige avtaler for å komme inn i et nytt marked, sa Førre.

Han la vekt på at det er viktig å ha et langsiktig perspektiv på eksportsatsingen, og at det noen ganger kan være lurt at flere bedrifter går sammen og deler på den store jobben det er å knytte kontakter og få et nettverk i et nytt marked. I dag har ScaleAQ egne utekontor i laksemarkedene. Første ansatt ved et nytt utekontor er alltid en tekniker med lederpotensiale, for det har ScaleAQ erfart gir best resultater.

Finn din nisje

Viggo Halseth representerte Skretting og Nutreco. Han understreket betydningen av å velge ut rett marked når det skal satses internasjonalt.

– Bruk tid på å forstå tankesettet i det markedet du vurderer, og se på hvilke utfordringer de har. Deretter må du se på hvordan du kan justere ditt «value proposition», forklarte han og eksemplifiserte med å trekke fram at norske bedrifter ofte ikke har mulighet til å konkurrere på kost i utlandet. Men norske bedrifter kan konkurrere på kvalitet, servicenivå, teknologi og tillit.

Finn gode partnere

– Vi har valgt å kontrollere service og servicemodellen vår fra Norge. Vi har 16 servicepartnere rundt om i verden, og alle er sertifisert av oss. Du trenger ikke ha en drøss med partnere, men du må ha gode partnere, sa Leiv Kallestad fra Optimarin. Optimarin har spesialisert seg på systemer for behandling av ballastvann.

Optimarin er et ett-produktselskap og har et produkt som er veldig skalerbart. Optimarin er bevisste på å legge ut så mye informasjon om produktet sitt at kunden forstår hva de gjør, men ikke så mye informasjon at det lett kan kopieres.

– Softwaren vår er hjernen, og den blir viktigere år for år, forklarte han.

Leiv Kallestad hadde i tillegg ett viktig råd til bedriftene som satser internasjonalt:

– Ha kvalitet i alle ledd, og ha ting enkelt.

Neste samling i august

Nå blir det en pause for videre planlegging før eksportprogrammet for Stiims medlemmer fortsetter med fem målrettede samlinger i høst. Første samling skal etter planen gå av stabelen onsdag 18. august og ha tema «Strategi, marked, produkt og mål». Senere følger månedlige samlinger i september, oktober, november og desember. Eksportprogrammet er gratis for Stiims medlemmer. Målgruppen er bedrifter som har eksport eller som planlegger en eksportsatsing i løpet av de tre neste årene.

Gikk du glipp av oppstarten, men vil bli med videre?

Send en e-post til kirsti.somme@blueplanet.no og meld deg på Stiims eksportprogram