Aquanext retter fokus mot sentrale områder som spiller en avgjørende rolle for fremtidens akvakultur og økt matproduksjon, og vektlegger korte innlegg, gode diskusjoner, kjappe debatter – og færre powerpoints.

– Vi er veldig stolt over programmene som nå legges fram. De ulike programkomiteene har gjort en veldig god jobb med å løfte opp relevante tema. Det er sterk faglig tyngde gjennom alle seminarene, og vi jobber nå med å få en spennende regi på det hele. Sier CEO i AquaNext, Sigurd Vik.

AquaNext 2024 tilbyr en rekke parallelle konferansespor med ulike temaer som dekker hele spekteret av akvakulturindustrien, fra oppdrettsteknologi og biologi til mat for fremtiden og havbruk (nesten) til havs.

Oppdrettsteknologi, Biologi og fiskehelse

Den første dagen settes fokus på den kritiske rollen som teknologi og biologisk innsikt spiller i akvakultur. Med temaer som, er næringen for fremtiden til bærekraftige løsninger for fiskehelse, gir AquaNext en unik plattform for bransjeledere og forskere å dele kunnskap og utforske nye ideer​. Se programmet for oppdrettsteknologi og se programmet for biologi og fiskehelse.

Mat for fremtiden og Digitalisering

Den andre dagen vender fokuset mot fremtidens matproduksjon og hvordan digitalisering kan revolusjonere akvakulturbransjen. Presentasjoner vil berøre globale utfordringer, nye reguleringer, og hvordan teknologi kan bidra til bærekraftig og effektiv produksjon. Se programmet for mat for framtiden og se programmet for digitalisering.

Fremtidens råvarer og Havbruk (nesten) til havs

Med en forventet økning i global sjømatproduksjon, diskuteres det hvordan akvakultur kan møte fremtidens behov gjennom innovativ bruk av råvarer og utvikling av havbruksteknologi​.  Diskusjoner vil inkludere strategier for å overvinne utfordringer relatert til for og infrastruktur, samt hvordan partnerskap kan fremme utvikling av havbruk til havs. Se programmet for fremtidens råvarer og se programmet for havbruk (nesten) til havs.

Vi håper å se dere på AquaNext og på nettverksmiddagen for stiim medlemmer 11. juni!

Kjøp billett til nettverksmiddagen