Scotland Food and Drink har laget en strategisk plan for å øke volumet av lakseproduksjon til 300.000 tonn innen 2030, og myndighetene arbeider for å realisere de store økonomiske mulighetene innen havbruk. Det er bakteppet for vekstprogrammet Global Growth Salmon Aquaculture Scotland i regi av Innovasjon Norge.

Programmet består av to ukesbesøk til markedet i Skottland. Her får deltakerne besøke relevante beslutningstakere som gjør det mulig å komme inn i det skotske markedet eller utvide eksisterende virksomhet.

Vekstprogrammet omfatter også tre arbeidsmøter i Norge hvor bedriftene møtes for å forberede neste besøk til Skottland og drøfte erfaringer fra forrige besøk.

Tema som blir gjennomgått er blant annet forretningsmodell, eksportforskrifter og praktiske retningslinjer, innsikt og økt kunnskap om avanserte internasjonale markeder, forståelse av relevante skotske forretningsmiljøer og sosial samhandling og informasjon om hvordan man gjør forretninger og inngår avtaler i Skottland. Det blir også B2B-møter med relevante representanter fra det skotske markedet.

Deltakelse i vekstprogrammet koster 30.000 kroner per selskap. Overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv. Innovasjon Norge arbeider med rekruttering til vekstprogrammet frem til mars, og programmet starter med første workshop 31. mars.