Stiim Aqua Pub Bergen
Tid: 6. mars 2023 kl. 18:40-20:40
Sted: Loftet – Kulturhuset, Vaskerelven 8, 5014 Bergen

Klikk her for påmelding

Vi ønsker velkommen til trivelig pubtreff med faglig innhold 6. mars kl. 18:40-20:30 på Kulturhuset i Bergen i samarbeid med Salmon City, Norges største møteplass for studenter og sjømatnæringen.  Medlemmer i Stiim Aqua Cluster, studenter og andre med interesse for den spennende havbruksnæringen og ny teknologi er velkomne. Arrangementet er gratis, og deltakerne kjøper selv det de vil ha å drikke.

Salmon City har et engasjement for kampen om en bærekraftig klode. Arrangementet skal gi mer kunnskap om havbruksnæringen og arbeidet for mer bærekraftig mat fra havet. Arrangørenes mål med Salmon City er at flere unge blir inspirert og ønsker å bli en del av havbruksnæringen fremtiden, og det er et mål Stiim Aqua Cluster støtter fullt opp om. Kom på Aqua Pub på Kulturhuset 6. mars og bli kjent med de som skal forme fremtidens havbruk – og få kunnskap om hvordan teknologi fra Stiims klyngebedrifter gjør næringen grønnere og mer bærekraftig.

Mia Guttorm Moseng er daglig leder i Sensor Globe Norway.

PROGRAM 

18:40-18:45 Velkommen ved Stiim Aqua Cluster 

18:45-19:00 Employer branding og ung appell, v. Mathias Sagevik, Salmon City

19:00-19:15 Hva gjør vi for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver? v. Marianne Wøbbekind, HR Group manager, Mowi

19:15-19:30 Plug & Farm, Sludgehammer og Slam som satsingsområde, v. Thomas Tveiten Lewis, Blue Ocean Technology

19:30-19:45 Hopp i det – fra student til leder, selger og produktutvikler, v. Mia Guttorm Moseng, Sensor Globe Norway

19:45-20:40 Mingling og nettverksbygging 

På Stiim Aqua Pub i Bergen forteller Mia Guttorm Moseng fra Sensor Globe Norway om hvordan hun gikk direkte fra fullført bachelorutdanning i havbruksdrift og ledelse, til å bli daglig leder i Sensor Globe Norway. Før dette har hun røktererfaring fra både Mowi og Grieg. Hun har også jobbet i brann- og redningstjenesten ved Ørlandet Hovedflystasjon, som eneste kvinne av 49 brannmenn.  

Vi får også et innlegg av Thomas Tveiten Lewis fra Blue Ocean Technology. Selskapet ble stiftet fordi det var behov for mer kompakte, effektive systemer for håndtering av slam i akvakultur. Ideen ble startet i 2012, og består nå av containerinnlegg som har høy kapasitet og god fleksibilitet. Blue Ocean Technology produserer og selger Plug & Farm® containseriserte slam – og vannbehandlingssystemer som håndterer slam fra inntil 2500 tonn med fôr årlig.

Meld deg på Stiim Aqua Pub i Bergen her