20.-23. mars er klyngeleder Trine Danielsen og prosjektleder Andrea Viga Søndenå på Island sammen med representanter for 9 av klyngens medlemsbedrifter. Turen er en del av Stiim Aqua Clusters eksportprogram «Eksport i kikkerten» som ble startet opp i 2021 og var rettet mot klyngens medlemsbedrifter som er i gang med eksport eller skal gå i gang med eksport i løpet av de neste årene.

Tommy Engholm presenterte Ydra på Island. (Foto: Andrea Viga Søndenå/Stiim)

Sterk vekst på Island
Island er en raskt voksende havbruksnasjon. Mer enn 46.000 tonn laks (levende vekt) ble produsert på Island i 2022, ifølge opplysninger fra MAST, den islandske mat- og veterinærmyndigheten. Produksjonen økte med med 35 prosent i forhold til
2021.

Målet med turen er å presentere norsk havbruksteknologi og norske selskaper for de
islandske oppdretterne og gi mulighet til å knytte kontakter for videre samarbeid. I tillegg er det verdifullt for partene å lære mer om hverandres rammebetingelser for utvikling av næringen.
De ni selskapene som deltar på reisen til Island er:
Aker Solutions – design, ingeniørtjenester, konstruksjon og installering av offshore
havbruksanlegg
BluePlanet Academy – digital opplæring og kurs for havbruksnæringen
FishGLOBE – flytende lukket oppdrett i sjø
FiiZK – lukkede oppdrettsanlegg, digitale løsninger for oppdrett, vannbehandling
Nordic Clean Pumps – pumper, ventiler, vannbehandling, konsulentvirksomhet og design
Prosjektil – trådløs miljøsensorikk
Water Linked – trådløs miljøsensorikk
Ydra – Blaastrom ensilering av fiskeavfall

Bioretur – slambehandling for landbasert oppdrett

Tirsdag 21. mars er det heldagssamling i Reykjavik der de norske selskapene presenterer seg for islandske oppdrettere. Etter presentasjonene blir det tid til B2B møter der oppdretter og leverandør kan ha direkte samtaler.

Både Islandsk tidligere fiskeriminister Arni M. Mathiesen, som nå jobber for Iceland Ocean Cluster, og den norske ambassaden er blant deltakerne på tirsdagens samling. Tirsdag kveld er det mottakelse i den norske ambassaden i Reykjarvik. Onsdag 22. mars er det bedriftsbesøk på Landeldi sitt landbaserte oppdrettsanlegg. Torsdag morgen setter den norske gruppen kursen hjemover.

Satser videre på eksport
I fjor høst var det Færøyene som fikk besøk av en delegasjon fra Stiim Aqua Cluster. Den gang deltok fem selskap på turen. Selskapene som er med til Island, er kontaktet på grunnlag av svarene på eksportundersøkelsen som Stiim gjennomførte blant medlemsbedriftene tidligere i år. Der ble alle bedriftene i klyngen spurt om det er aktuelt for dem å samarbeide med Stiim om eksportrettede aktiviteter, hvilke markeder som er interessante for dem, og om bedriftene kunne være interessert i å delta på eksportrettede turer i regi av klyngen.

Stiim fortsetter «Eksport i kikkerten»-programmet for medlemsbedriftene og har planer om å arrangere flere eksportrettede turer til aktuelle markeder for å vise frem norsk havbruksteknologi.

Se flere bilder fra turen i billedgalleri under

  • Mandag etter ankomst Island benyttet noen av turdeltakerne anledningen til å besøke det verdenskjente badeanlegget Blue Lagoon. (Alle foto: Andrea Viga Søndenå)

  • Tirsdag 21. mars møtte de norske bedriftene representanter fra de islandske oppdrettsselskapene.

  • I mars 2023 arrangerte Stiim markedsbesøk til Island der norske bedrifter presenterte seg for islandske oppdrettere.

  • De norske og islandske deltakerne på middag i Norges ambassade i Reykjavik.