«Science meets Industry Day» er tittelen på det digitale arrangementet som Stiim og UiS inviterer til 4. desember klokken 09:00-11:00.

Meld deg på webinaret ved å sende oss en e-post

– I Stiim har vi et mål om å bidra til større samhandling mellom industrien og forskningspartnerne. Vi er heldige som har med oss sterke kompetansemiljøer i klyngen gjennom NORCE, Nofima og UiS, som alle har relevant kompetanse til å støtte medlemsbedriftene i deres FoU-prosjekter. I tillegg finnes det gode muligheter for klyngens medlemmer å hente ut betydelig midler til risikoavlastning i deres respektive utviklingsprosjekter, gjennom å søke støtte i nasjonale og europeiske rammeprogrammer, sier leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Webinaret 4. desember blir ett av flere i klyngeregi for å vise verdien som ligger i samarbeid mellom bedriftene og forskningsmiljøet.

Program

09:00-09:10Innledning om fremtidige muligheter innen akvakultur, forskning og næringsliv v. Troels Gyde Jacobsen, leder for Innovasjonsavdelingen ved UiS og Andreas Heskestad, leder i Stiim Aqua Cluster

09:10-09:25Forskningsaktiviteter innen akvakultur ved Universitetet i Stavanger v. professor Muk Chen Ong, UiS

09:25-09:40The gut microbiome as a health marker for European lobster in offshore sea culture, v. professor Mark van der Giezen, UiS

09:40-09:55Noen utfordringer innen akvakultur der det er nødvendig med samarbeid mellom industri og forskning, v. professor Ragnar Tveterås, UiS

09:55-10:10 Digital and Sustainable Aquaculture, v. Naouel Gharbi, NORCE

10:10-10:50Erfaringer fra industrien rundt samarbeid med forskningsmiljøet

  • Asbjørn Drengstig, Norwegian Lobster Farm
  • Tord Ludvigsen, Roxel Aqua
  • Arne Berge, FishGlobe

10:50-11:00 – Spørsmålsrunde

Påmelding via e-post