16. og 17. november 2021 inviterer Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster i samarbeid med DNB og Stavanger kommune til den nasjonale havbrukskonferansen «Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs» i Stavanger. Da møtes aktører fra havbruksnæringen, norsk industri, myndigheter og finans til to dager med faglig og sosialt påfyll.

Les om konferansen og meld deg på her

Konferansen, som arrangeres på Clarion Hotel Air like ved Stavanger lufthavn, blir første mulighet etter høstens stortingsvalg til å møtes og prate om den nye havstrategien. På konferansen vil du møte ledende teknologi- og havbruksaktører og få innsikt i hvordan nye arbeidsplasser og verdikjeder kan gi økt matproduksjon fra havet og vekst i norsk eksport.

Stiim og Norsk Industri, med støtte fra DNB, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, har det siste året fått utarbeidet to forskningsrapporter som peker på verdiskapingspotensialet ved bruk av ny teknologi «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs» (Desember 2020) og «Bærekraftig vekst med lukkede anlegg i sjø» (April 2021). Konferansen blir en videreføring av det arbeidet som er gjort.

Bekreftede konferansedeltakere med innlegg:

 • Inge Berg, Nordlaks
 • Grunde Bruland og Martin Bryde, Wikborg Rein
 • Olav Andreas Ervik, SalMar Ocean
 • Henrik Hannus, Aker Solutions
 • Stein Lier Hansen, Norsk Industri
 • Thomas Myrholt, Akvafuture AS
 • Dag Sletmo, DNB
 • Anne B. Osland, Fiskeridirektoratet
 • Harald Sveier, Lerøy
 • Ragnar Tveterås, UiS
 • Håvard Walde, Skretting

– På konferansen møtes aktører fra havbruksnæringen, industri, politikere og forskere, alle med et ønske om at vi sammen får til et teknologiløft for havbruksnasjonen Norge slik at nye arealer kan tas i bruk for matproduksjon, sier klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.  

Andreas Heskestad leder Stiim Aqua Cluster.

– Vi må ikke tape muligheten for å utvikle en ny, stor næring i Norge. Norge er allerede i førersetet både om vi ser på oljenæringen og den maritime næringen. Det vil utvilsomt skje en utvikling av teknologi for havbruk i eksponerte lokaliteter og flytende lukket oppdrett, og her gjelder det om å være på ballen. Vi vil at norsk teknologi skal bli den internasjonale standarden. Det handler om å bygge kompetanse og sikre arbeidsplasser, sier han.

Stål Heggelund fra Norsk Industri ser konferansen som en mulighet til å forene krefter for en nasjonal satsing på utvikling av ny teknologi som kan muliggjøre økt matproduksjon fra havet.

Konferansesiden finner du her.