Stiim digitalt miniseminar med tema «Cybersecurity og nettvett i næringslivet» arrangeres onsdag 18. januar kl. 09:00-10:30 i Teams.

Meld deg på miniseminaret her

Denne gangen har vi fått med oss noen av de som vet aller mest om temaet, og som har ulik innfallsvinkel og erfaring fra forskjellige områder. Næringslivskontakt Kyrre Lindanger i Politiet Sør-Vest har i mange saker vært i kontakt med bedrifter som har opplevd ulike typer datakriminalitet.

Vi har også fått med CEO Geir Myklebust i Scale AQ, en bedrift som dessverre har førstehåndserfaring med datakriminalitet. Han vil fortelle om hva bedriften ble utsatt for og hvordan det ble håndtert.

Øystein Hermanesen er sikkerhetsarkitekt i Capgeminiy Center of Excellence ofr Cybersecurity i Norden.

Øystein Hermansen er sikkerhetsarkitekt i Capgemini Center of Excellence for Cybersecurity i Norden. Hans hovedområder er IAM/IGA, sikkerhetsarkitektur for sky og hybride plattformer og utvikling av sikkerhetspolicyer for kunder. Hans erfaring er at et stort antall selskaper bygget sine produksjonsnettverk i en tid da både funksjonelle behov, sikkerhetsmessige krav og risikobilet var helt annerledes enn i dag. Hva skjer når krav til funksjonalitet og integrasjoner mellom produksjonsnettverk og administrative nettverk endrer seg? Og hvilke sikkerhetsmessige utfordringer står en overfor dersom en ikke kan gjøre for store endringer på selve produksjonsnettverket.

Aon Norway er ett av Norgers ledende risiko- og pensjonsrådgivere, og internasjonalt har selskapet over 55.000 ansatte i 120 land. Aon har jobbet med cybersikkerhet i mange år og ser et økende fokus på cybersikkerhet i norske bedrifter. En god sikkerhetsstrategi innebærer at alle i bedriften er klar over deres rolle når det gjelder IT-sikkerhet og at ledelsen har et bevisst forhold til hvilke cybertrusler bedriften kan stå overfor og har en klar strategi for å håndtere disse. En cyberforsikring kan overføre bedriftens risiko. I tillegg gir den tilgang til et panel med ressurser i tilfelle cyberangrep eller datalekkasje.

Sist, men ikke minst, har vi fått med Jo Tidemann fra Proactima AS. Han er beredskapsekspert med spesielt fokus på håndtering av cyberangrep. Han vil snakke rundt følgende tematikk relatert til cyberangrep:

  • Omgivelsene våre i dag – hva betyr dette for hvordan dere utøver beredskap, spesielt mot cyberangrep?
  • Er planverket og kompetansen tilpasset cybertrusselen?
  • Prioriterte områder å ta tak i for god cyber-beredskap.

Miniseminaret er gratis for medlemmer i Stiim Aqua Cluster, mens eksterne betaler kr. 300 for deltakelse.

PROGRAM DIGITALT MINISEMINAR 18.01.2023

09:00-09:10 Velkommen til Stiim digitalt miniseminar

09:10-09:25 Politiet – Datakriminalitet og bedrageri, hvilke typer datakriminalitet finnes og hvordan skjer de? v. Kyrre Lindanger, næringslivskontakt Politiet Sør-Vest

09:25-09:40 Scale AQ – erfaringer etter datainnbrudd, v. CEO Geir Myklebust i Scale AQ

09:40- 09:55 Er det mulig å sikre «gårsdagens løsninger» mot dagens trusselbilde? v. sikkerhetsarkitekt Øystein Hermansen i Capgemini

09:55-10:10 Cyberforsikring – hva er det og hva dekker det? v. NBC Head of Financial Lines Morten Landrø i AON

10:10-10:25 Håndtering av cyberangrep – tenker dere enkelt nok? v. beredskapsekspert Jo Tidemann i Proactima AS

10:25-10:30 Takk for i dag

Klikk her for påmelding