Aquatraz 3G ble fredag overlevert fra Fosen Yard til Midt-Norsk Havbruk, og nå skal den slepes til selskapets lokalitet Kipholman i Nærøysund kommune.

Daglig leder Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems AS er nå selv ombord i den nye Aquatraz-merden, og han har en god følelse.

– Jeg blir her denne uken for å få på plass de ekstra vinduene. Deretter blir det fullskala testing med strøm i neste uke. I slutten av mai skal fisken settes inn, forteller Sandstad på telefon.

Totalt fire Aquatraz-merder fordelt på tre generasjoner er levert fra Fosen Yard siden september 2018. I følge iLaks er samlet driftstid på merdene over tre år, og til sammen er omlag 5.000 tonn laks produsert.

– Teknologiutviklingen har gått betydelig raskere enn det vi så for i starten av prosjektet. Dette hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeidet mellom Seafarming Systems, Fosen Yard og Midt-Norsk Havbruk, sier Steingrim Holm, prosjektleder i Midt-Norsk Havbruk, i en pressemelding.

For Fosen Yards har samarbeidet tatt verftet videre i forhold til satsingen på havbruksnæringen og gitt verftet oppdrag som det ellers ikke ville fått.

Seafarming Systems og Alf Reidar Sandstad opplever også stor interesse for konseptet de har utviklet:

– Alle de store er interessert, men de vil også være sikre på at Aquatraz løser luseproblematikken. Nå settes den ut i slutten av mai i en fjord som er kjent for å ha utfordringer med lakselus. Dersom vi kan vise til gode tall til høsten, tror jeg det vil «trekke ut proppen» i forhold til at vi får flere bestillinger og kan sette flere i produksjon, sier Sandstad.

18 meter lakseskjørt

Luseskjørtet til Aquatraz G3 er ti meter dypere sammenlignet med de to tidligere Aquatraz-generasjonene. Forlengelsen består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden. Det er også implementert tett duk i bunnen av merden, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Endringene gir en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i merden. Dette skal både gi bedret fiskehelse og lavere lusepress.

Aquatraz G3 er også utstyrt med nødaggregat som starter automatisk ved bortfall av normalstrøm og en oppvarmet lagringscontainer.

Ønsker leveransekjede

Resultatene med Aquatraz G1 og G2 viser mindre problemer med lus, bedre tilvekst, filetkvalitet og bedre innfarging enn ved tradisjonelle merder. Fra og med merde nummer 5 ønsker Seafarming Systems AS å få etablert en leverandørkjede som gjør at det kan produseres 50 Aquatraz-enheter i året. Hittil har produksjon av én tatt seks måneder.

– Produksjonskapasitet er vesentlig. Dette vil gi nye arbeidsplasser ved norske verft, både i utbyggingsfasen og senere når det er et par hundre Aquatraz-merder langs kysten som skal ha vedlikehold, sier Sandstad.