I januar tok Rogland Havbrukspark over, og i februar startet oppussingen av lokalene som tidligere huset Rygjabø videregående skole. Snart står fire rom med sjøvannsledning og vannrenseanlegg klar for utleie på Judaberg i Finnøy. De to største lokalene, på 54 og 114 kvadratmeter, kan deles, slik at det kan bli opptil seks laboratorier i bygget.

– Dette blir et «plug and play-anlegg» for gründere som ønsker et produksjonslaboratorium for nye marine arter. Tenk at dette for noen måneder siden var tomme gamle klasserom, sier daglig leder Nickolas Tomasgaard i havbruksparken og viser frem de moderne oppdrettslokalene.

Havbruksparken er ikke bare for FoU, men leier også ut til bedrifter som er i kommersialiseringsfasen.

– Vi har konsesjon på 25 ulike arter og kan søke om flere. Det er ofte en utfordring for gründere, at de må søke konsesjon og vente opptil flere år før de kommer i gang. Her ligger alt godt til rette, sier han.

«Akvaprenørene» Norwegian Lobster Farm og Rognkjeksen AS, holder til i lokalene vegg i vegg. Selskapene og de nye leietakerne vil dele fellesarealer og kantine i bygget . – Her er det allerede et etablert gründermiljø som nye medlemmer i havbruksparken blir en del av, sier Nickolas Tomasgaard. I Ryfylke Næringshage sine lokaler like ved, har de tilgang til møtelokaler.

– Dette er et genialt konsept. Gründerne slipper å investere i teknisk anlegg, for alt ligger til rette, sier Martin Gether Steiness. Han er en av gründerne bak Rognkjeksen AS som holder til vegg i vegg med de nye laboratoriene.

Heleid av næringshagen

Rogaland Havbrukspark AS eies 100 prosent av Ryfylke Næringshage AS. Næringshagen har som mål å bli et blågrønt kompetansesenter, både for nye Stavanger kommune etter neste års sammenslåingen med Rennesøy og Finnøy, og for hele regionen.

– Vi driver med tettstedsutvikling, og vi jobber med en satsing på lokalmat. Vi har målbedriftsavtaler der vi gir inntil 75 prosent støtte til rådgivning for bedriftene. Vi hjelper med alt fra mentor, driftsspørsmål, hjelp til markedsføring og internasjonalisering. Primærsatsingsområdene våre er nettopp de blå og grønne næringene og reiseliv, sier forretningsutvikler Per Øystein Sandvin i Ryfylke Næringshage.