NCE Aquatech-klyngen er i samarbeid med Innovasjon Norge og Salmon Scotland praktiske arrangører av konferansen, der også medlemmer i Stiim Aqua Cluster inviteres til å delta.

Se programmet her

Konferansen arrangeres i Edinburgh 5. og 6. juni. I løpet av de to dagene settes det fokus på hvordan vi kan få bærekraftig vekst i laksenæringen, og det blir presentasjoner og panelsesjoner med både norske og skotske aktører. Blant temaene som belyses er regulatoriske rammebetingelser, oppdretternes erfaring og perspektiv, samt hvilke innsatsfaktorer og produksjonsmetoder som muliggjør en bærekraftig vekst i næringen.

I løpet av de to dagene blir det rikelig med muligheter for norske aktører til å knytte kontakter og lære mer om mulighetene som finnes i Skottland. Programmet omfatter også en middag på The National Museum of Scotland mandag 5. juni. Prisen for deltakelse på konferanse og middag er kr. 4500,- pluss mva. Reise og hotellovernatting kommer i tillegg.

Klikk her for påmelding og bestilling av hotell

Turen til Skottland inngår som en del av Stiims eksportsatsing «Eksport i kikkerten», men skiller seg fra de to tidligere turene i programmet. Denne gang er konferansen med utveksling av kunnskap mellom norske og skotske deltakere i hovedfokus, og Stiim organiserer derfor ikke bedriftsbesøk eller B2B-møter. Bedriftene som deltar på turen kan naturligvis på egen hånd organisere og planlegge eventuelle B2B-møter med skotske samarbeidspartnere.

Dersom du har spørsmål om turen, ta kontakt med Ingun Næve i NCE Aquatech Cluster: ingun.naeve@bdo.no, Tlf: 41683763