Prosjektet med 18 verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner har sitt utspring i Stiim Aqua Cluster. Konsortiet fikk i dag tilsagn om 93 millioner kroner da næringsminister Iselin Nybø besøkte Skrettings forskningsstasjon på Lerang i Sandnes.

Ministeren viste stor interesse for prosjektet og hadde en rekke spørsmål under omvisningen til Atle Fiskå, leder for Skrettings forskningsstasjon.

Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. I dag offentliggjorde næringsminister Iselin Nybø at prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» er tildelt 93 millioner kroner i støtte fra Grønn Plattform.

Storsatsingen skal redusere miljø- og klimaavtrykket og forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk.

Målet med prosjektet er å levere ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp oppnår lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd. Havbruk til havs skal bli konkurransedyktig i markedet og kan gi en verdiskaping på oppimot hundre millioner kroner.

– Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. Det er imidlertid mange utfordringer å ta tak i før vi er der. Nå lanserer industri og forskning tidenes største satsing for å utvikle mange av disse løsningene, slik at vi kan komme nærmere realisering, sier Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger, som koordinerer konsortiet. Prosjektet har sitt utspring fra Stiim Aqua Cluster, som ledes av Blue Planet AS.

I Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har partnerselskaper fra alle ledd i verdikjeden gått sammen med FoU-institusjoner og underleverandører om en felles søknad. Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua AS og Blue Planet AS står bak søknaden sammen med FoU-leverandørene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida. I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB og andre underleverandører.

Prosjektet vil også bidra med kunnskap til myndighetenes videre arbeid med å lage regulatorisk rammeverk, standardisering og sertifiseringer for havbruk til havs.

Gjennom sju delprosjekter skal de involverte selskapenes og forskningsinstitusjonenes arbeid blant annet lede frem til innovasjoner innenfor disse områdene:

  1. Grønn pellet for undervannsfôring til havs
  2. Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg
  3. Elektrifisering av oppdrett til havs
  4. Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs
  5. Bedre fiskevelferd og økt overlevelse
  6. Logistikk til havs
  7. Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs

Støtten fra Grønn Plattform utbetales over 3 år.