Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster har sendt et felles innspill til Fiskeridirektoratet sine foreløpige avsatte undersøkelsesområder for havbruk til havs. De tre områdene som Fiskeridirektoratet anbefaler for konsekvensutredning er: Norskerenna Sør, Frøyabanken Nord/Frøyabanken Sør og Tromsøyflaket. Les Fiskeridirektoratets invitasjon til å gi innspill på områdene her.

I innspillet til Fiskeridirektoratet anbefaler Stiim og Norsk Industri følgende områder for videre tilrettelegging for havbruk til havs:

  • Norskerenna Sør
  • Frøyabanken Nord
  • Trænabanken (i stedet for Tromsøflaket som er foreslått av Fiskeridirektoratet)

Stiim og Norsk Industri ber om en raskere utvikling av havbruk til havs i nye attraktive areal utenfor kysten. De anbefaler myndighetene å åpne opp flere områder for konsekvensutredning, slik at flere oppdrettere med ulike teknologiske konsepter kan utvikle verdikjeder for havbruk til havs. Geografisk spredning er hensiktsmessig med tanke på å lære mer om smittepress, sykdomsspredning og effektivitet i driften. En viss nærhet til oppdretters driftsområde er også viktig med hensyn til personellressurser, smolt/postsmoltanlegg, slakteri, logistikk, leverandøravtaler mm.

Dersom antall områder skal begrenses på grunn av tidsbruk og kostnader ved konsekvensutredning, foreslår Stiim og Norsk Industri at det kanskje kan være aktuelt å utrede mindre deler av områder, men beholde et større antall. Det gir mulighet for mer spredning av lokasjonene. De områdene som egner seg best kan da senere utvides.

Tildelingen bør være et areal kombinert med maksimal begrensning på biomasse sett ut fra smitte- og miljøhensyn. Arealet bør være stort nok og med tilstrekkelig avstand til produksjonsområde til at maksimal biomasse trygt kan settes til minimum 25.000 tonn. Det fordi havbruk til havs vil kreve stordrift for å være økonomisk forsvarlig.

– Stiim og klyngens medlemmer vil fortsette å jobbe aktivt opp mot myndighetene, ettersom nye høringer for rammeverket for havbruk til havs kommer til neste år, sier klyngeleder Andreas Heskestad. I 2020 publiserte Stiim rapporten «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs», og klyngen har utvikling av nye verdikjeder for havbruk til havs som ett av flere satsingsområder.

Les hele innspillet fra Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster her