Ocean of Opportunities (OOO) er Stiim Aqua Clusters dedikerte vekstprogram for bedrifter innen havbruksnæringen. Programmet skal være en bidragsyter og døråpner til potensielle kunder, investorer og store industriaktører i næringen. Programmet går over en periode på 6 måneder med fysiske og digitale samlinger.

Klikk her for informasjon og søknadsskjema

Ocean of Opportunities skreddersyr egne program til hver deltakerbedrift. Hvert selskap får tildelt en dedikert og erfaren mentor som vil følge bedriften tett. Mentorene har ulik bakgrunn og kompetanse og mangeårig erfaring fra havbruksnæringen. Programmet avsluttes med en lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene som investerer i havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt.

Ocean of Opportunities retter seg mot selskaper som har bevist teknologi og er klar for å gå ut i markedet, men trenger kapital og nettverk for rask vekst. Programmet er gratis for bedriftene og vi skal ikke ha eierskap i selskapene. 

De 11 mentorene i Ocean of Opportunities 2024 er:

 • Viggo Halseth
 • Knut Molaug
 • Erlend Sødal
 • Vibecke Bondø
 • Atle Eide
 • Geir Magne Knudsen
 • Trine Sæther Romuld
 • Magnus Devold
 • May-Helen Holme
 • Morten Mjøen
 • Harald Takle

Disse deltok i år

I 2023 var det bedriftene Kelpinor, Sensor Globe, Inseanergy, Harbor og Urchinomics som ble valgt ut som deltakere i Ocean of Opportunities. De fem har vært igjennom en spennende reise med faglige samlinger, bedriftsbesøk, mentorsamtaler. I tillegg har de profilert seg på Stiim Aqua Pub i Trondheim og på den store AquaNext-konferansen i regi av Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri 14.-15. november i Stavanger.

Deltakerne i Ocean of Opportunities 2024 får vise seg fram på AquaNext arrangementet med utstilling og konferanse 11.-13. juni 2023 i Stavanger.

De fem bedriftene i Ocean of Opportunities 2023 fikk presentere seg for over 300 deltakere på AquaNext konferansen i november. Fra venstre Brian Tsuyoshi Takeda (Urchinomics), Sebastian Gjertsen (Sensor Globe Norway), Hermann Schips (Kelpinor), Kari-Elin Korsnes Hildre (Inseanergy) og Christian Bjørnsen (Harbor)

Ocean of Opportunities vekstprogrammet retter seg mot scale-up selskaper med mål om vekst på 10-50 ansatte innen tre år. Selskapene skal ha en bevist produkt/tjeneste og behov for nettverk og kapital for vekst.

Les mer om Ocean of Opportunities her