Torsdag 19. januar var det duket for årets første opplegg med Karrierelaboratoriet på Vitenfabrikken i Sandnes. Opplegget er et dugnadsbasert samarbeid med Skolelaboratoriet ved UiS, med hensikt å informere elever på niende og tiende trinn, samt elever fra første videregående, om muligheter i arbeidslivet.

Opplegget er fortsatt relativt nytt, og den første piloten ble gjennomført i 2019 med Gosen skole. På dette tidspunktet var det kun én enkelt modul om bygg- og anleggsteknikk. I løpet av de siste årene har flere moduler blitt lagt til og opplegget har blitt arrangert flere ulike steder i regionen. Sist test ble gjennomført i oktober og november i 2021 , og den ble gjennomført med nesten tusen elever fra Stavangerområdet og med fjorten moduler. Ønsket om å stimulere til økt kommunikasjon mellom skole og arbeidsliv er stort, og visjonen er å til slutt å ha nok innhold og moduler til å bygge opp et «samfunn». Dette «samfunnet» skal kunne gjenspeile hvilke fag og yrker det er behov for.

Daglig leder for Karrierelaboratoriet, Kjell Sigve Lervik, sier at de nå har inngått en avtale med Vitenfabrikken i Sandnes.

– Planen nå er å ha elever fra videregående skoler her hver uke. Det er første gangen i dag at vi gjør opplegget med elever fra videregående skoler, og utover våren er målet at det skal bli flere. Det er allerede planlagt at én klasse til kommer neste uke, men hadde det ikke vært for pandemien skulle vi hatt en klasse her hver dag, sier han.

Opplegget som ble gjennomført denne dagen besto av ni moduler, hvor elevene på forhånd hadde valgt seks moduler de var interessert i å lære mer om. Elevene var delt inn i grupper på tre basert på disse valgene.

Egen modul om havbruk

For å gi elevene bedre innsikt i havbruksnæringen fikk Stiim i oppdrag å lage en modulene. Hver modul, eller stasjon, har en introduksjonsfilm på 2 minutter. Deretter får elevene 15 minutter til å utføre en aktivitet som er typisk for emnet som stasjonen omhandler. Til slutt får de se avslutningsfilmer i 3 minutter som gir en orientering om hvilke fag og utdanningsveier de som jobber med stasjonens emne har tatt. Etter disse 20 minuttene går de tre elevene videre til neste stasjon.

På havbruksstasjonen skulle elevene først kalkulere volumet av en eske som skulle forestille en merd. Deretter skulle de ved hjelp av informasjon de fikk om maksimal biomasse per m3 for laks i fiskeoppdrett kalkulere hvor mange røde godterifisk det var lov til å ha i denne merden.

Neste del av aktiviteten dreide seg om fôrfaktor, hvor elevene så på hvor mange kilo fôr som trengs for at laks, gris, lam og kylling skal legge på seg én kilo i vekt.

Avslutningsfilmene for havbruksmodulen var tre filmer, hvor hver av filmene viste én nyutdannet innenfor havbruksnæringen som fortalte om bakgrunnen sin og hva de gjorde nå. Av disse personene er en av dem fiskeveterinær, en annen er ingeniør, og sistemann har en fersk bachelorutdanning i havbruksdrift.

Fornøyde elever

Jade Linéa Dunn, Cedrik Salvesen Larsen og Malene Kaldheim Torheim var tre av elevene som var til stede denne dagen. De går førsteåret på studiespesialisering ved Sandnes videregående skole.

– Jeg synes det var en gøy måte å få hjelp til å vite mer om hvilke karrierer som finnes, skyter Malene inn før de går videre til neste stasjon.

Elevene ble veiledet ved hjelp av videoer og instrukser på en iPad.