FHF sitt prosjekt i Rogaland har vært en del av FHFs strategisk satsing Lakselus 2017, med det som hovedmålsetting å dokumentere hvordan økt fokus på forebyggende tiltak og målrettet bruk av behandling kan lykkes med å holde vedvarende lave lusenivå innenfor et produksjomsområde.

Prosjektet har benyttet verktøy som fortløpende gir oversikt over luseutvikling innenfor hele produksjonsområdet i Rogaland.

Nå inviterer FHF og Blue Planet alle interesserte til å komme på fagdagen i Måltidets Hus i Stavanger torsdag 31. oktober. Her er link til FHFs side for påmelding og mer informasjon.

I løpet av fagdagen stilles spørsmålene «Er det mulig å forhåndsvarsle lusesmitte på oppdrettslokaliteter?», «Hvor presise er modellene for lakselus?» og «Hvor godt virker forebygging og behandlende tiltak mot lakselus?». Det blir også redegjort for bakgrunnen for prosjektet og forusetninger for simulering av spredning av lakselus.

Avslutningsvis blir det satt fokus på hva resultatene fra prosjektet betyr, og hvordan kunnskapen kan anvendes for en mer bærekraftig havbruksnæring. Underveis i programmet legges det både opp til diskusjon og spørsmål.