Innovasjon Norge har i disse tider åpnet for at bedrifter igjen kan søke om forprosjektmidler. Det er satt en høyere ramme og raskere behandlingstid, og Innovasjon Norge er nå rigget for rask saksbehandling. Rammen på forprosjektene ligger på 500.000 kroner.

Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Resultatene av forprosjektet vil danne beslutningsgrunnlag for gjennomføring av et innovasjonsprosjekt.

I alle forprosjektene stilles det krav til at søkerne i løpet av forprosjektperioden bygger innovasjonskompetanse, og i denne opplæringen vil klyngene spille en viktig rolle.

Det er løpende søknadsfrist og utlysningen er allerede åpnet. Her kan du lese mer om og søke på forprosjekter her: https://www.innovasjonnorge.no/forprosjekt