Tema for dagens tv-sending i regi av Næringsforeningen i Stavangerregionen var de mulighetene som finnes for å skape nye arbeidsplasser i regionen de neste årene.

Næringsforeningen har kartlagt næringslivet og sett på hvor nye arbeidsplasser kan komme, og i den nyeste utgaven av Rosenkilden presenteres ni ulike prosjekter som på få år kan gi totalt 30.000 arbeidsplasser. I dagens tv-sending deltok av ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger, Astrid Skarheim Onsum fra Aker Solutions, Eirik Gundegjerde fra Lyse, professor Rune Dahl Fitjar fra Universitetet i Stavanger og Andreas Heskestad fra Stiim Aqua Cluster.

– For at vi skal få realisert potensialet som finnes i forhold til å skape nye arbeidsplasser innen havbruksnæringen, kreves et fortsatt godt samarbeid i Stiim og næringen, nye areal og et rammeverk som gjør at investeringene kommer, sa Heskestad.

En kartlegging som klyngen har gjort i samarbeid med Norsk Iindustri viser at 14 gryteklare havbruksprosjekter kan skape 7000 arbeidsplasser i byggeperioden de neste årene.

– Dette er den ledende teknologi- og innovasjonsregionen i Norge. Her har vi en infrastruktur som ligger bra til rette for satsing på havbruk og havvind, sa Andreas Heskestad.

På spørsmål fra programleder Ståle Frafjord om hvorvidt det er nok investeringsvilje, selv i en nedgangstid, svarte klyngelederen:

– Nå har det jo vært usikkerhet i forbindelse med de utfordringene vi har hatt de siste månedene. Lakseprisen falt en del men er på vei oppover og er nå på et høyt nivå. Investeringsviljen i havbruksnæringen er betydelig. Det planlegges store investeringer fremover. En ting vi spesielt har merket de siste månedene er at investorer fra andre sektorer nå søker mot vår klynge og vår næring for å forstå næringen og er interessert i å se på de gode investeringsprosjektene fremover.

Leder Harald Minge i Næringsforeningen (t.h.) fortalte Ståle Frafjord og seerne om den nyeste utgaven av magasinet Rosenkilden, der Næringsforeningen legger frem en kartlegging av ulike prosjekter som kan skape 30.000 nye arbeidsplasser i løpet av få år.