Rundt 25 av deltakerne var samlet fysisk i Havets Hus i Stavanger, mens resten av deltakerne var med digitalt. Arrangørene var Tekna og Stiim Aqua Cluster. Målgruppen var alle som er interessert i havbruk, teknologi og fiskehelse. Tekna har 92.000 medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. 

Tekna har igangsatt en nasjonal satsing innen havbruk og fiskehelse. Målet med satsingen er nettverksbygging og et faglig tilbud til alle foreningens medlemmer som jobber innenfor eller har interesse for havbruksnæringen. Seminaret om innovasjon, risikostyring og bærekraft var gratis og åpent for alle, og en del av denne satsingen.

Eivind Helland fra Blue Planet AS orienterte om havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster og om etableringen av Havets Hus i Stavanger. Havets Hus skal være et kraftsenter for vekst og innovasjon innen havbruksnæringen. I dag er det om lag 85 arbeidsplasser tilknyttet havbrukssektoren i Havets Hus. Det er ambisjoner om å doble dette i årene fremover.

Professor Ragnar Tveterås fra Handelshøgskolen ved UiS holdt innlegg om utfordringer og muligheter for innovasjon i havbruk. Björgulfur Havardsson, som er Innovation Manager i NCE Seafood Innovation Cluster, hadde «Big data som styringsverktøy for havbruk» som tema.

Risikostyring er viktig for sunn og god drift og for å sikre god bærekraft. Konsulent i sikkerhet, HMS, risikostyring og beredskap i Proactima, Hermann Steen Wiencke snakket om hvordan risikostyring i et helhetlig perspektiv gir konkurransekraft. Direktør for produktutvikling og bærekraft i Skretting Norge, Mads Martinsen, sitt innlegg handlet om hvordan risikostyring og bærekraft starter lokalt.

For de som var til stede fysisk ble det også tid til en matbit og til å diskutere risikostyring med andre havbruksinteresserte i for- og etterkant av seminaret.

Hermann Steen Wiencke fra Proactima la frem modellen for en helhetlig tilnærming til risikostyring og forklarte hvordan god risikostyring gir konkurransekraft