Hele Norge eksporterer skal bidra til økt verdiskapende eksport i hele næringslivet. I tillegg etableres det 5-10 nasjonale strategiske satsninger etter innspill fra Nasjonalt eksportråd, næringslivet og partene i arbeidslivet. Satsingene har som mål å styrke norske bedrifters posisjon på det internasjonale markedet.

Etter to år med eksportreformen er det foreløpig lansert fire satsninger:
• Havvind (lansert 1. desember 2022): Syv tiltak for å muliggjøre en ambisiøs satsing med mål om å ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet innen 2030, gjennom styrking av det eksportrettede virkemiddelapparatet, utvikling av en felles merkevare, og et eget kompetanseprogram.
• Maritim industri (lansert 2. mai 2023): Ti tiltak skal bidra til å øke eksportinntektene for blant annet skipsverft, teknologibedrifter og utstyrs- og tjenesteprodusenter med 51 prosent innen 2030.
• Helsenæring (lansert 9. februar 2024): Femten tiltak skal bidra til å øke eksporten fra helsenæringen fra 22 milliarder til 50 milliarder innen 2030, med felles eksportfremstøt mot viktige markeder og bunting av digitale produkter.
• Vareproduksjon og design (lansert 21. februar 2024): Syv tiltak skal bidra til å øke eksporten fra bedrifter innen vareproduksjon og design, blant annet gjennom styrking av det eksportrettede virkemiddelapparatet og gjennomføring av felles eksportfremstøt.
En femte eksportsatsing innen reiseliv er under utarbeidelse og forventes å bli lansert før sommeren. Stiim Aqua Cluster samarbeider med andre aktører innen havbruksnæringen for å få definert akvakultur som egen nasjonal eksportsatsing.

– Eksporten av varer fra fastlandet har økt med over 30 prosent de to siste årene. I 2023 var eksporten av tradisjonelle varer rekordhøy og det er helt i tråd med ambisjonene vi har for norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre da rapporten ble presentert i Oslo fredag 15. mars.

– To år med Hele Norge eksporterer har ikke bare bidratt til betydelige eksportsatsinger, men også etablert fundamentet for økt internasjonal suksess for norske bedrifter. Vi ser frem til fortsatt samarbeid med næringslivet om å styrke Norges posisjon som en ledende eksportnasjon, sier Vestre.

Les mer om Hele Norge eksporterer her

Hva er gjort, og hva skal gjøres for å øke norsk eksport? Debattlederen stilte spørsmål til næringsministeren (fra høyre), LO-leder Peggy Hessen Følsvik NHO-leder Ole Erik Almlid og leder Arvid Moss fra Nasjonalt eksportråd.