Det er den samme teknologien som påviste bakteriebrudd i drikkevann på Askøy i sommer, som nå er aktuell til bruk i oppdrettsnæringen. Tekfisk.no har i denne artikkelen intervjuet Geir Arne Rød i Verditra og forklart teknologien.

Utstyret har fått navnet PathoSurv og har sitt utsprintg fra humanmedisin, og den nye formen for gentesting gjør det mulig å spore smittekilder mellom oppdrettsanlegg og gjøre databaserte beslutninger for fiskehelsen med raske og nøyaktive prøveresultater.

Med den nye teknologien kan brukere lese hele genomet (DNAet) til en organisme på kort tid og dermed raskere finne mutasjoner. Verditra og PatroSurv-prosjektet ble startet for halvannet år siden, og de har inngått en femårig samarbeidsavtale med Haukeland Universitetssykehus.

– Akkurat nå kontakter vi fremoverlente oppdrettere som for eksempel er blitt rammet av PD eller ILA, for å høre om de er interessert i samarbeid med oss, sier daglig leder Geir Arne Rød i Verditra til Tekfisk. Han forteller videre at selskapet ser på ulike scenarier for drift eller tjenester innen havbruksnæringen.