Rapporten «Bærekraftig vekst med flytende lukket oppdrett i sjø» legges fram på Stiim Aqua Clusters gratiswebinar 20. april kl. 12:00-13:30.

Prosjektleder Ragnar Tveterås er den som presenterer funnene i rapporten, samt forskernes anbefalinger til myndighetene. Tveterås er professor ved Handelshøgskolen ved UiS, og du kan lese mer om innholdet i rapporten her.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen deltar på Stiim-webinaret 20. april. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Advokat og partner i Wikborg Rein, Grunde Bruland, vil snakke om dagens juridiske premisser for lukkede anlegg, og legge fram konkrete forslag til endring i regelverket.

Grieg Seafood ASA er ett av de store selskapene som er engasjert i oppdrett i lukkede anlegg i sjø, gjennom driftingen av FishGLOBE. CEO Andreas Kvame vil i sitt innlegg på webinaret snakke om vekst gjennom kontinuerlig forbedring og teknologiutvikling.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil deretter komme med en refleksjon fra myndighetene.

Meld deg på webinaret her

Program 

12:00-12:05 Velkommen. Eivind Helland, CEO i Blue Planet AS 

12:05-12:35 Presentasjon av rapporten «Bærekraftig vekst med flytende lukkede anlegg i sjø». Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger 

12:35-12:55 Juridiske premisser for lukkede anlegg og muligheter for endring . Grunde Bruland, partner og advokat i Wikborg Rein 

12:55-13:10 Vekst gjennom kontinuerlig forbedring og teknologiutvikling . Andreas Kvame, CEO Grieg Seafood ASA 

13:10-13:20 Refleksjon fra myndighetene. Odd Emil Ingebrigtsen, Fiskeri- og sjømatminister

13:20-13:30 Oppsummering og avslutning 

Klikk her for påmelding