I år er 14. gang AquaVision arrangeres av Skretting og morselskapet Nutreco. Konferansen arrangeres annethvert år, men ble i 2020 digital på grunn av corona. I år blir det igjen fysisk konferanse som samler toppledere fra havbruksnæringen. Det forventes ca 400 deltakere fra rundt 40 land.

Se hele programmet for konferansen her

I år er konferansen delt i tre hoveddeler med hvert sitt tema:

  • «Share the vision»  – presenterer visjonære ledere innen havbruk og nye satsinger på blant annet bærekraftige fôringredienser (Skretting), landbasert oppdrett (Atlantic Sapphire i USA), havbruk til havs (SalMar Aker Ocean i Norge), rekeoppdrett i Sør-Amerika og vekstpotensialet for havbruk i Afrika.
  • «Navigate the future» – setter søkelys på forbrukertrender, forbrukernes oppfatning av sjømat, bærekraftig sjømat og hvordan bærekraft kan bli en integrert del av merkevaren. Her får vi høre fra Mintel Group, IKEA, sjømatbloggeren Emily de Sousa og inspiratoren Ken Hughes
  • «Expand the possibilities» – Entreprenører er igangsettere, utfordrere og de som driver næringen fremover. Her får vi høre fra noen av verdens mest innovative oppstartsselskaper. AI, teknologi, genetikk og bærekraft er stikkord.

Nobelprisvinner Joseph Stiglitz er hovedtaler

Professor Joseph Stiglitz er nobelprisvinner i økonomi. Han har de siste årene skrevet en rekke bøker som har hatt stor global innflytelse og vært retningsgivende for den globale debatten.

Hovedtaler for årets AquaVision 2022 er Nobelprisvinner i økonomi, professor Joseph Stiglitz. Stiglitz ble i 2011 utnevnt til en av de 100 mest innflytelsesrike personene i verden. Han har de siste 15 årene skrevet en rekke bøker, blant annet om globalisering og globaliseringens konsekvenser i forhold til samfunnsøkonomiske forhold. Stiglitz har mer enn 40 «honorary degrees» blant annet fra Cambridge og Harvard. Han har også en rekke andre utmerkelser og ærestitler. Å få en verdenskjent nobelprisvinner i økonomi til konferansen, i Stavanger for å snakke om utvikling og trender i global økonomi i tider med pandemi og krig i Europa, er et scoop for arrangørene.

Skretting er en av Stiim Aqua Clusters rundt 170 medlemsbedrifter. I år tilbyr arrangørene av konferansen 30 prosent rabatt til medlemmer i Stiim Aqua Cluster som ønsker å delta på AquaVision 2022.

Kontakt oss i Stiim Aqua Cluster på e-post: kirsti.somme@blueplanet.no for å få tilsendt informasjon om hvordan du kan kjøpe konferansebilletten til AquaVision 2022 med Stiim-rabatt.