Norsk havbruksnæring har et fantastisk vekstpotensiale, og de beste forutsetninger for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser i en næring som vokser nasjonalt og internasjonalt.

Fra august 2019 får vekstbedrifter innen havbruk fra Midt Norge og nordover tilbud om å være med i programmet Ocean of Opportunities. Programmet legger til rette for at selskaper i tidlig fase får tilgang til bistand og råd for vidre satsing, tilgang til kunder og mentorer fra industrien. I siste fase får de også mulighet til å presentere sin forretningsidé for investorer.

Programmet er et økosystem hvor nye idéer og selskaper kommer i kontakt med den etablerte havbruksindustrien, får tilgang til verktøyene for å kunne vokse og mulighet til å skaffe kompetent kapital. Vekstprogrammet er gratis for bedriftene som tas opp etter søknad.

NCE Aquatech Cluster, Stiim Aqua Cluster og Trøndelag fylkeskommune står bak Ocean of Opportunities Midt Norge. Målet med programmet er å legge til rette for etablering av nye og lønnsomme vekstbedrifter innen havbruksnæringen.

Det er et stort potensiale i å ta i bruk nye matproduserende arealer i norske fjorder og i havet. Havbruksnæringens leverandørindustri har stått for mye av innovasjonen i en næring som har hatt en spennende teknologisk utvikling de siste tjue årene. Innovasjon handler ikke bare om utstyr som utvikles og kan selges til mange aktører nasjonalt og internasjonalt, men det handler også om tjenester. Dette gir et stort marked for servicebedrifter.

Norge er ledende på teknologi til havbruksnæringen globalt og har lykkes med å skape en stor industri innen lakseoppdrett. Vi vet også at det er spennende muligheter for å utvikle andre arter for akvakulturproduksjon i Norge. Ocean of Opportunities løfter frem de gode idéene, og gir grunnlag for videreutvikling av en bærekraftig og mangfoldig norsk havbruksnæring.

Søknadsfrist for programmet er 9. august 2019. Mer informasjon er tilgjengelig på Ocean of Opportunities nettside.