13. desember kl. 09:00-10:30 arrangerer vi Stiim digitalt miniseminar «Fremvoksede arter – teknologi, muligheter og utfordringer»

Meld deg på Stiim digitalt miniseminar her

I løpet av halvannen time blir du kjent med fem fremvoksende oppdrettsarter som norske aktører nå er i gang med å produsere. Du får høre om artens særtrekk, om potensialet, muligheter og utfordringer. For selskapene som driver med oppdrett av «nye oppdrettsarter» er utstyr og teknologi ikke hyllevare. Flere selskap er selv aktive i utviklingen av utstyret de har behov for. I miniseminaret kan du få høre om dette, og enkelte deler kan hende også en utfordring eller to til leverandørindustrien.

På programmet for miniseminaret står fem presentasjoner fra selskap som produserer svært ulike oppdrettsarter.

Norwegian Lobster Farm i Stavanger er verdens første selskap som produserer hummer i serveringsstørrelse. Selskapet og gründer Asbjørn Drengstig har selv utviklet metode og teknologi som gir muligheter for oppskalering. Selskapet har levert mer enn 10.000 hummere til Michelin- og andre finere restauranter.

Sirdalsørret er merkevaren til Norsk Ørret AS som produserer stedsegen ørret i Sirdalsvannet i Rogaland. I det regulerte vassdraget i Sirdal er det allerede produsert fornybar energi før vannet igjen blir brukt til produksjon av ørret. Sirdalsvannet holder en snittemperatur på 6 grader da kraftverkene har inntakene sine fra bunnen av de iskalde fjellvannene i Sirdalsheiene. Produksjonsanlegget vårt ligger i Unesco Magma sitt geopark-område som fremmer bærekraftig produksjon. Det kalde fjellvannet gjør at fisken vokser senere og gir en fast konsistens. Antibiotika og avlusningsmidler er ikke brukt i produksjonen, og fisken har lav dødelighet. 

Nordic Kingfish satser på produksjon av yellowtail kingfish i landbaserte anlegg. Selskapet har tre produksjonsenheter, med stamfisk og klekker i ved Limfjorden i Danmark, samt matfiskanlegg i Hanstholm i Danmark og i Fredrikstad i Norge. Yellowtail kingfish er en populær oppdrettsart i andre verdensdeler. Den vokser raskt, konverterer fôr godt, har god kjøttkvalitet for en rekke ulike produkter som sushi, sashimi og hele fileter.

Norcod produserer atlantisk torsk i dens naturlige miljø. Fisken vokser raskere enn villfisk, og den er også fastere i kjøttet. Prosessen fra rogn til slakteklar torsk på 4 kilo tar mellom 15 og 18 måneder, avhengig av temperaturen i sjøen.

Sterling White Halibut ble etablert som Atlantic Halibut AS i 2001, og den første kveita ble høstet i 2004. I 2007 byttet selskapet navn til Sterling White Halibut. Sterling er nå et registrert varemerke i over 30 land. Kveita fra Sterling har også vært offisiell råvare under Bocuse d’Or. Kveiten produseres i fjordene i Ryfylke og stelles med i 4-5 år før den er klar for markedet.

Klikk her for å melde deg på Stiim digitalt miniseminar, og lær mer om fem fremvoksende oppdrettsarter.