EU har «Sunne hav og vann innen 2030» (Restore our Ocean and Waters by 2030) som ett av sine fem samfunnsoppdrag, eller Missions, i Horisont Europa. Forskningsrådet arrangerer 24. januar et nasjonalt informasjons- og nettverksmøte om samfunnsoppdraget «Sunne hav og vann innen 2030». Lær mer om Horisont Europa, om søyler, klynger og samfunnsoppdrag (Pillars Clusters og Missions) i denne artikkelen.

Utgangspunktet for samfunnsoppdraget er at eksisterende politikk ikke har evnet å snu en negativ utvikling av miljøtilstanden for hav og vann. Samfunnsoppdraget skal sikre en systemtilnærming som arbeidet med sunne hav og vann har manglet. Følgende delmål er satt for samfunnsoppdraget for sunne hav og vann:

  1. Beskytte og restaurere økosystemer og biodiversitet
  2. Redusere forurensning i elvesystemer og havbassenger
  3. Gjøre den blå økonomien sirkulær og karbonnøytral

For å nå målene skal forskning og innovasjon blant annet suppleres av andre tiltak som økt digitalisering, maritim arealplanlegging, og endrede systemer for styring og finansiering av tiltak.

Samfunnsoppdraget omfatter tematikk som er høyt på dagsorden også i Norge, og norske aktører innenfor forskning, næringsliv, offentlig sektor og forvaltning kan bidra med gode løsninger for å møte samfunnsoppdraget Sunne hav og vann innen 2030, så vel som lære av andre aktører ved å involvere seg i utviklingen og implementeringen av samfunnsoppdraget.

Informasjonsmøtet foregår på Zoom. Du får tilsendt en lenke for å delta på seminaret fra Forskningsrådet etter påmeldingen. Programmet for informasjonsmøtet finner du her.

Meld deg på seminaret her

18. og 19. januar arrangerer EU-kommisjonen informasjonsdager om de fem samfunnsoppdragene i Horisont Europa. Du kan lese mer og melde deg på informasjonsdagene her.