– Vi investerer masse ressurser og penger på R&D prosjektutvikling. Vi skal lage teknologi for bærekraftig biologi, og fisken skal være stjernen, sier direktør for forskning og utvikling landbasert i AKVA Group, Siri Tømmerås. Hun er Maren Lootz Aarthuns mentor i traineeperioden som startet i august.

AKVA Group har eksistert i 40 år, men de to siste årene har det vært store endringer. Forsknings og utviklingsavdelingen (R&D) landbasert er bygget opp som ett av de store satsingsområdene, og trainee Maren er en av de som er rekruttert inn i organisasjonen. I februar fjor, da Siri Tømmerås begynte i sin jobb, var hun den aller første i R&D landbasert. Nå er de 12 personer.

– Jeg har fått være med på å bygge opp en helt ny avdeling og gjør veldig mye forskjellig. Jeg jobber hovedsakelig i R&D, og mye av det jeg gjør er å få store spørsmål til å bli mindre. Per dags dato jobber jeg mye med bærekraft mot de landbaserte anleggene. Dette innebærer blant annet å få tall på fotavtrykket vårt, optimalisere effektiviteten til vert enkelt komponent i anleggene, muligheten til resirkulering av ferdige brukte komponenter og så videre, forteller Maren.

Hun har også vært litt i HR der hun har vært med på ansettelsesprosess. Ellers beskrives hun av mentor Siri som en sosial «primus motor» med en egen evne til å bygge relasjoner og snakke med folk. For bedriften har det å ta inn en Stiim Trainee vært svært positivt.

– Bedriften får inn et friskt pust. Det er noe med å bli utfordret litt og få inn en ressurs som står litt friere. Traineeordningen er også en introduksjon til arbeidslivet der unge arbeidstakere får testet ut ting, og det er fint å ha på CV-en, sier Siri Tømmerås.

Plass til flere flinke kvinner

Maren har fått mye tillit og hun har vært med på å forme sin egen jobb. Selv var Siri Tømmerås ganske ny i sin stilling som direktør for forskning og utvikling landbasert i AKVA Group da hun fikk rollen som mentor.

– Jeg har vært i bransjen i 11 år, og det er en gutteklubb. Jeg kunne godt tenkt meg å ha hatt en kvinne som mentor den gang jeg startet i bransjen. Det er virkelig plass til flinke damer i denne bransjen, sier Siri.

– Det hjelper å ha Siri som forbilde. Det er bra å ha noen flinke damer som du kan relatere deg til, det gir deg troen på at du kan få til ting, sier Maren.

Divisjonen for landbasert er i vekst, både i forhold til prosjektgjennomføring og løsninger, og flere flinke folk skal rekrutteres. Til høsten går to nye AKVA Group ansatte in i traineeprogrammet. Maren er allerede fast ansatt og en av dem med lengst fartstid i R&D landbasert i AKVA Group.

Maren Lootz Aarthun

ALDER: 27 år

HJEMKOMMUNE: Stavanger

UTDANNING: Master i fiskeri- og havbruksvitenskap fra UiT, Norges fiskerihøgskole

STILLING: Stiim Trainee i R&D landbasert AKVA Group

 

Siri Tømmerås

ALDER: 37 år

HJEMKOMMUNE: Stavanger

UTDANNIGN: Master i fiskeri- og havbruksvitenskap fra UiT, Norges fiskerihøgskole

STILLING: Direktør for forskning og utvikling landbasert i AKVA Group