Bård Eriksen og Eirik Stokkenes deltar i Ocean of Opportunities 2019 med to bedrifter. De satser på at vekstprogrammet i regi av Stiim Aqua Cluster vil gjøre produktene deres mer kjent og åpne for flere investorer i selskapene.

Nanoteknologi i notposene

Europenano AS utvikler ny og mer miljøvennlig coating til bruk i oppdrettsanleggene. Ved hjelp av nanoteknologi til coating av notposene, kan en redusere bruken av kobber for å hindre groing.

– Stiim har kontakter i hele den kundekretsen som er vår målgruppe og blant investorer. Vi har allerede fått presentert oss i opptaksrundene for Ocean of Opportunities, og vi merker at det er veldig stor interesse for produktet, sier Bård Eriksen.

Europenano AS tester nå ut sin teknologi i Grieg Seafood sitt anlegg ved Sjernarøy i Finnøy, og firmaet samarbeider med Norce om laboratorieundersøkelser. Firmaet har tidligere fått tilskudd gjennom Rogaland fylkeskommunes støtteordning VRI.

Rengjøring og oppsamling av avfall

CSI Marine Cleaning AS er navnet på Stokkenes og Eriksens andre selskap som er med å Ocean of Opportunities i år.

Her tester CSI Marine Cleaning sin teknologi for rengjøring på harde flater.

– CSI Marine Cleaning AS bruker UV- teknologi for rengjøring av båter og nøter, med oppsamling og destruksjon av biomarint avfall, forteller Bård Eriksen.

Utvendig rengjøring av skip er aktuelt både for å hindre spredning av uønskede arter fra et havområde til et annet, og for å redusere fartøyenes drivstoff-forbruk.

CSI Marine Cleaning AS gjør dette ved bruk av en UV-maskin som dreper alt maritimt liv, og deretter samles avfallet opp slik at det kan destrueres.

Teknologien er den samme som firmaet OptiMarin AS har utviklet til rensing av ballastvann, og som nå blant annet benyttes i USA.

– Vi tenker at teknologien også må være ideell å bruke på notposer. Vi kan rengjøre, samle opp og lede vekk avfallet etter rengjøringen. Det reduserer risikoen for at avfall fester seg på merdene og skaper helseproblemer for fisken, sier Eriksen.