15. april ble to nye tjenester lansert og flere andre av Innovasjon Norges tjenester ble oppdatert.

Her kan du se Innovasjon Norges webinar der de går igjennom endringene.

Oppstartsfinansiering

Tilskudd til kommersialisering – fase 2 – er en ny tjeneste fra Innovasjon Norge. Dette er en tjeneste der det stilles større krav enn til Kommersialiseringstilskudd – fase 1. For å få tilskudd til kommersialisering – fase 2 må bedriften ha med en ekstern investor på laget.

Her kan du lese mer om ordningen.

For Oppstartslån – fase 1 – økes maksimalt lånebeløp økes fra 1,5 til 2,4 millioner kroner. Innovasjon Norge reduserer både kravene til egenkapital og kausjon.
Det tilbys også rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder.

For ordningen Kommersialiseringstilskudd – fase 1- er andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi økt fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene til et prosjekt. Graden av støtte vi kan gi økes til 75 prosent for kommersialiseringstilskudd​.

Oppstartsbedrifter kan nå motta både Markedsavklaringstilskudd, Tilskudd til kommersialisering – fase 1, Tilskudd til kommersialisering – fase 2, samt Oppstartlån.

Mentorordning

Innovasjon Norge har utvidet mentortjenesten i forbindelse med koronapandemien og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer. Les mer om ordningen her.

Hjelp til små og mellomstore bedrifter

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd er en helt ny tjeneste myntet på små og mellomstore bedrifter som har potensiale til å vokse. Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter. Les mer om ordningen her.

Innovasjon Norge utvider ordningen med innovasjonslån og øker makslån per kunde fra 25 millioner til 50 millioner, og kan tilby rentefritak i ett år og avdragsfrihet i to år.

Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpnes det for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.

Lånevilkår

Har din bedrift økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien, er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Det innvilges i hovedsak ett års avdragsutsettelse.

Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Det inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån.

Det er også åpnet for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn de normalt krever.  

Oversikt over alle Innovasjon Norges krisetiltak for norske bedrifter finner du her.