Bransjesjef maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene i Norsk Industri, Stål Heggelund, og utviklingsdirektør i SalMar Aker Ocean, Kristine Hartmann, kommer på Stiim Aqua Pub i Oslo 25. mai for å snakke om havbruk til havs. I tillegg blir det som vanlig gode muligheter til å treffe gamle og nye bekjentskap og knytte kontakter med andre medlemmer i Stiim-nettverket. Stiim har nå mer enn 180 medlemsbedrifter fra hele Norge, og Stiim Aqua Pub er en hyggelig møteplass for havbruksinteresserte. Arrangementet er gratis, og deltakerne kjøper selv det de ønsker å drikke.

Stiim Aqua Pub arrangeres på The Dubliner (Rådhusgata 28, 0151 Oslo) 25. mai kl. 17-19

Meld deg på Stiim Aqua Pub her

Norsk Industri hare en egen gruppe for havbruk til havs. Gruppen arbeider for å realisere ambisjonen om at Norge skal bli en verdensledende aktør innen oppdrett av laks i åpent hav, og gruppen består av bedriftene Aker Solutions, Aibel, SalMar Aker Ocean, Utror, Viewpoint Seafood og Aqualoop. Bransjesjef i Norsk Industri, Stål Heggelund, skal på Aqua Pub 25. mai snakke om mulighetene for et nytt norsk industrieventyr ved en satsing på havbruk til havs.

SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig til havs og på laksens betingelser. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter. Utviklingsdirektør Kristine Hartmann vil på Stiim Aqua Pub presentere selskapets planer for videre utvikling av det som selskapet selv kaller for «Norges nye industrieventyr», havbruk til havs.

PROGRAM STIIM AQUA PUB 25. MAI

  • Velkommen ved klyngeleder Trine Danielsen, Stiim Aqua Cluster
  • Havbruk til havs – muligheter for norsk industri, v. bransjesjef Stål Heggelund, Norsk Industri 
  • SalMar Aker Ocean – utvikling av havbruk til havs, v. utviklingsdirektør Kristine Hartmann, SalMar Aker Ocean 
  • Oppsummering og spørsmål
  • Mingling, prat og nettverksbygging

Klikk her for påmelding

SalMar Aker Oceans Ocean Farm 1. (Foto: SalMar Aker Ocean)