Sirkulærøkonomi og best mulig ressursutnyttelse gagner både klima, miljøet og økonomien. På Stiim digitalt miniseminar 22. juni kl. 09:00-10:30 blir du klokere på hvordan restressurser fra oppdrett kan utnyttes på flere måter, som for eksempel biogassproduksjon, som gjødsel i landbruket og til salatproduksjon.

Meld deg på miniseminaret her

Forskningsleder Gro Elin Kjæreng Berga presenterer prosjektet BIOSIRKEL der en har sett på økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet.

Egil Andersen er grunnlegger av og forretningsutvikler i Antec Biogas.

Egil Andersen, grunnlegger og forretningsutvikler i Antec Biogas, holder innlegg om biogassanlegget som skal etableres ved SalMars store settefiskanlegg i Tjuin i Trøndelag, der Columbi Farms planlegger å etablere landets største vertikale gårdsbruk der nitrogenrikt vann utnyttes til salatdyrking.

I Årdal i Rogaland er det planer for etablering av en sirkulærøkonomisk næringsklynge. Prosjektleder Steffen Kildal fra Årdal Aqua presenterer planene og prosjektet der Stiim Aqua Cluster og Hjelmeland kommune er samarbeidspartnere.

Eva Brod ved NIBIO er en av forskerne som nå jobber med et prosjekt for å se på biorest fra marine råstoffer og husdyrgjødsel. Målet med prosjektet er å øke og spre kunnskapen om fordeler og risikofaktorer knyttet til bruken av marine råstoffer i biogassanlegg for å sikre at bioresten kan avsettes og aksepteres som gjødsel i landbruket.

Eva Brod er forsker ved NIBIO og engasjert i et prosjekt for å se på fordeler og risikofaktorer knyttet til bruken av marine råstoffer i biogassanlegg for å sikre at bioresten kan aksepteres som gjødsel i landbruket. (Foto: NIBIO)

Siste innlegg i miniseminaret 22. juni er rettet mot alle som ønsker å vite mer om støttemulighetene Enova har tilgjengelig for biogassanlegg og andre støtteordninger som kan være aktuelle for havbruksnæringen. Seniorrådgiver Trond Bratsberg presenterer mulighetene og svarer på spørsmål.

Stiim digitalt miniseminar er gratis for alle som er ansatt i klyngens 180 medlemsbedrifter. Eksterne deltakere betaler kr. 300,- ved påmelding.

PROGRAM

09:00-09:10 Velkommen til Stiim digitalt miniseminar

09:10-09:25 Bedre ressursutnyttelse og overgangen til sirkulærøkonomi, Gro Elin Kjæreng Bjerga, forskningsleder Marin bioteknologi, NORCE

09:25-09:40 Biogassanlegg og salatproduksjon i Tjuin, Egil Andersen, Business Developer & Founder Antec Biogas

09:40-09:55 Sirkulærøkonomisk næringsklynge i Årdal, Steffen Kildal, prosjektleder Årdal Aqua

09:55-10:10 Biorest fra nye marine råstoffer og husdyrgjødsel: Bruksanbefalinger for landbruket,  Eva Brod, forsker NIBIO

10:10-10:25 Enova støtteordninger for biogass og havbruksnæringen, Trond Bratsberg, seniorrådgiver Enova

10:25-10:30 Takk for i dag

Klikk her for påmelding