Andre etasje på Cardinal Pub er fast plass når klyngen arrangerer Stiim Aqua Pub i Stavanger. Denne gang var lokalet fylt godt opp av mer enn 50 engasjerte klyngemedlemmer som møtte opp for å høre kveldens spennende presentasjoner.

Roger Viga fra Tytlandsvik Aqua viste bilde fra da han selv var seks år gammel. Familien Viga har lang fartstid innen oppdrettsbransjen.

Først ute var Roger Viga fra Tytlandsvik Aqua. Han innledet med å fortelle at han nok måtte skuffe dem som forventet et foredrag om fôrfaktor. Hans presentasjon hadde tittelen «Hjelmeland som utgagnspunkjt for verdens største miljø innen landbasert postsmoltproduksjon. Erfaringer så langt og våre ekspansjonsplaner». Roger Viga tok for seg historien om historien bak Fister Smolt og Tytlandsvik Aqua, og i tillegg fikk de oppmøtte høre om Hjelmelands-miljøets eksisterende landbaserte anlegg og planene for videre vekst i Rogaland gjennom ulike selskap og på ulike lokasjoner.

Kveldens andre presentasjon stod Arild Johannessen i Gas 2 Feed for. Gas 2 Feed har i samarbeid med selskapet EcoFishCircle AS planer om proteinproduksjon fra CO2-gass ved EcoFishCircle sitt planlagte landbasert RAS-anlegg på Lista. Johannessen forklarte i enkle trekk prosessen som gjør gass om til proteinrik biomasse, og hvordan anlegget for proteinproduksjon er integrert i planleggingsprosessen for EcoFishCircle-anlegget på Lista.

Det ble i løpet av kvelden klart at de to innleggsholderne hadde en felles utfordring – dagens høye strømpriser i Sør Norge. Det setter per nå en brems for igangsetting av nye prosjekter.

Etter at presentasjonene var over ble det god anledning til å knytte nye kontakter og treffe gamle kjente. Det er ekstra kjekt når nye medlemmer i klyngen deltar og benytter muligheten til å utvide eget havbruksnettverk.

Arild Johannessen presenterte Gas 2 Feed og planene om samarbeid med EcoFishCircle AS på Lista.

Og for dere som gikk glipp av arrangementet i Stavanger – det er ikke lenge til neste Stiim Aqua Pub. Den foregår på The Dubliner i Oslo 12. oktober klokken 17-19 med presentasjoner fra VESO Aqualab og Open Ocean Farming.

Meld deg på Stiim Aqua Pub i Oslo 12. oktober