– Jeg vil anbefale bedrifter som er i startfasen, eller har planer om å vokse, å søke om deltakelse i Stiims vekstprogram Ocean of Opportunities, sier gründer av Fishency Innovation AS, Flavie Gohin. Fristen for å søke om deltakelse i årets Ocean of Opportunities er 13. januar – les mer og søk her.

Slik så Fishency 360 prototypen ut da den ble testet i Hardangerfjorden i 2019. Ved at fisken svømmer igjennom «tunnelen» kan fiskevelferd, lus og biomasse overvåkes i sanntid.

Da hun deltok på vekstprogrammet i 2019 hadde selskapet to ansatte. Den aller første prototypen av selskapets løsning for 360-graders overvåkning av fiskens helse og vekst var da til pilotuttesting i Hardangerfjorden. Fishency var i gang med analyser av de første resultatene av testene da programmet startet.
Slik så Fishency 360 prototypen ut da den ble testet i Hardangerfjorden i 2019. Ved at fisken svømmer igjennom «tunnelen» kan fiskevelferd, lus og biomasse overvåkes i sanntid.
– For oss førte Ocean of Opportunities til at vi ble bedre kjent med behovet til oppdretterne. Vi ble sikre på at teknologien vi utvikler møter markedets behov. Vi møtte oppdrettere, ble kjent med næringen og fikk omtale i media. For oss var det spesielt nyttig at vekstprogrammet lot oss møte oppdrettere. Det hadde ellers vært vanskelig for en liten gründerbedrift å få til, sier Flavie Gohin.
I tillegg til å få nyttig kompetanse i forhold til videre vekst, fikk Fishency Innovation møte andre gründerselskap. Selskapet ble også profilert i media gjennom Ocean of Opportunities.

Fellesskap gir læring

– Det skjer mange positive ting når du er del av et fellesskap, og du lærer av andre. For meg, som CEO i Fishency, var det nyttig å kunne diskutere utfordringer med andre CEO-er som deltok i vekstprogrammet, sier Gohin.
Hun legger til at det å bli bedre kjent med Stiim Aqua Cluster og klyngens ansatte også var en fordel ved å delta på vekstprogrammet. I fjor høst flyttet Flavie og familien tilbake til hjemlandet Frankrike. Stig Arne Høiland tok i oktober 2021 over som CEO. Selv er Flavie Gohin fortsatt med på eiersiden i selskapet.

Ser mot nye markedssegment

CEO Stig Arne Høiland er en av 15 medarbeidere i Fishency ved inngangen til 2023. Siden selskapet gjennomførte vekstprogrammet Ocean of Opportunities i 2019 har det vokst kraftig. Det er er inngått flere kommersielle avtaler med oppdrettere og andre markedsaktører.
– Fremover vil vi jobbe videre med produktutvikling, både i forhold til enhet i merd og med tanke på nye markedssegment, sier Høiland og legger til at bedriften vil vokse i tråd med markedets modenhet i forhold til teknologi.
Fishency360 består både av sensorikk i sjø som overvåker fisken ved hjelp av høykvalitets video, av dataverktøy som analyserer videomaterialet ved hjelp av kunstig intelligens, samt et brukergrensesnitt med rapportering av resultatene. Dette gir merverdi for oppdrettere bla i form av bedre beslutningsgrunnlag til å få bedre fiskehelse, redusert dødelighet og en mer kost effektiv produksjon av laks.
– Fishency360 gir et godt grunnlag for detaljerte og nøyaktige analyser og har så høy video kvalitet av hele fisken at veterinærer også har brukt det til analyser av fisk, sier Høiland.

Fristen for å søke Ocean of Opportunities er 13. januar 2023 – les mer og søk her

Stig Arne Høiland (t.v.) er i dag CEO i Fishency Innovation AS. Til høyre står selskapets senior product manager, Patrick Reiners.