BluePlanet Academy og Stiim Aqua Cluster setter fokus på smoltproduksjon og fiskens prestasjon på land og i sjø. Teknologiutviklingen skaper nye muligheter og fleksibilitet. Miniseminaret vil gi ny kunnskap om mulighetene og utfordringene smolten møter i sjøfasen.

Tid: 9. mars kl. 09:00-10:45

Sted: digitalt arrangement via Teams

Meld deg på miniseminaret her

Seminaret er gratis for ansatte i Stiim Aqua Clusters medlemsbedrifter. Arrangementet koster kr. 300 eks.mva for deltakere som ikke er medlemmer av klyngen.

Lenke for deltakelse sendes ut til alle påmeldte dagen før arrangementet.

PROGRAM

09:00 – 09:05    Velkommen til miniseminar om postsmoltprestasjon på land og i sjø,

Eivind Helland, BluePlanet

09:05-09:25       Postsmoltens behov i lukkede systemer for å sikre en optimal tilværelse i sjø
Professor Sigurd Handeland, Universitetet i Bergen og CTRLAqua

09:25-09:50       Erfaringer med utsett av postsmolt over 500 gram i sjø
Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore

09:50-10:00       Kompetanse er nøkkelen til god produksjon – nytt digitalt RAS kurs fra BluePlanet Academy
Espen Grøtan, BluePlanet Academy

10:00-10:15       Post-smolt production – the role of nutrition in their transition to sea           
Thomas Cavrois-Rogacki, Cargill

10:15-10:40       Betydning av laksens oppvekstmiljø i ferskvann for utvikling av robusthet og tilvekst i sjøvannsfasen.        
Stein Helge Skjelde, Sørsmolt

10:40-10:45 Takk for i dag


Meld deg på miniseminaret her