– Stiim Aqua Cluster fikk presentert havbruksbransjen godt på «Rygerelektra» med aktuelle debatter både tirsdag og onsdag, oppsummerer klyngeleder Trine Danielsen.

Arendalsuka markedsføres som en demokratisk møteplass for alle som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. I løpet av fem hektiske dager i august fylles Arendal sentrum av rundt 1700 arrangementer og 200 stands. Målet med Arendalsuka er å være en nasjonal arena der aktører innenfor politikk, samfunnsliv og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid.

Dag Sletmo i DNB (f.v.), Henrik Wiedswang Horjen (Sjømat Norge), May Britt Lagesen (Ap) og Ragnar Tveterås (UiS) i engasjert skattedebatt på Rygerelektra.

Tirsdag 15. august stilte vi spørsmålet «Havbruk til havs – lar vi sjansen gå fra oss?». Dagen etter ble det engasjert debatt rundt temaet «Lakseskatt – konsekvenser for norsk leverandørindustri». I panelet under skattedebatten deltok Sveinung Rotevatn (V), Olve Grotle (H), May Britt Lagesen (Ap), Henrik Wiedswang Horjen (Sjømat Norge), Dag Sletmo (DNB) og Ragnar Tveterås (Universitetet i Stavanger). I forkant av debatten presenterte tre leverandørbedrifter, Preline Fishfarming Systems, FishGLOBE og Aker Solutions konsekvensene grunnrenteskatten har hatt og kan få for dem.

Arrangementet Fiskeaften, onsdag 16. august, samlet inviterte gjester fra politikk, og næringsliv på Vestlandet. Arrangørene var Stiim og Sparebanken Vest i samarbeid med næringsforeningene på Vestlandet. Leder av Næringsforeningen i Stavanger og CEO Eivind Helland i Blue Planet ønsket velkommen ombord.

Innføringen av grunnrenteskatt og usikkerheten som fortsatt er til stede rundt hvordan skatten blir utformet og hvem den skal omfatte, var et hett tema som også ble løftet opp i debatten rundt havbruk til havs tirsdag 15. august. Den debatten ble arrangert av Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» og Stiim.

– I debattene fikk vi belyst både utfordringer og spennende fremtidsutsikter om myndigheter og næringen spiller på lag. Det er store muligheter for økt aktivitet langs kysten og til havs og gode muligheter for økt matproduksjon. Norge er igjen fremst i rekken i utviklingen av ny teknologi. De rammene og skatteregimet som nå utformes er avgjørende for veksten videre, sier klyngeleder Trine Danielsen i Stiim.