I «The Bubble», Skretting AI sin laboratorieenhet for bioteknologi, er Mathias Stalvik i gang med sitt mastergradsprosjekt. Han tar en mastergrad i miljøteknologi ved Universitetet i Stavanger og utvikler en app som ved hjelp av AI, kunstig intelligens, skal kunne vurdere fiskens tarmhelse ut fra vevsprøver. Skretting har i flere år benyttet seg av ordningen med masterstudenter i praksis. Studentene får en oppgave i bedriften som de skal jobbe med, og i vårhalvåret skriver de sin masteroppgave på grunnlag av arbeidet de har gjort.

– Å ha masterstudenter som utfører prosjekter hos oss er en vinn-vinn situasjon. Studentene får praksis i «The Bubble» og arbeidserfaring, og vi får dedikerte ressurser som jobber med prosjekter som er nyttige for oss, sier Delphine Crappe som er forsker og leder ved The Bubble.

Bedrifter kan registrere sine masteroppgaver i UiS sin samarbeidsportal.

Matias sitt prosjekt er nyttig for Skretting fordi appen han utvikler gjør det enklere å analysere vevsprøver fra fiskens tarm for å se etter inflammasjon. Det er viktig blant annet når nye fiskefôringredienser skal testes ut, og når Skrettings kunder ønsker en vurdering av om deres fisk har god helse eller trenger spesialfôr i en periode.

Mathias Stalvik studerer miljøteknologi, environmental engineering, og arbeider med sin masteroppgave hos Skretting. UiS-studentene som tar mastergrad i biologisk kjemi har åtte måneders praksis i bedrift, med oppstart i høsthalvåret.

En annen student som skal skrive masteroppgave i «The Bubble» hos Skretting i Stavanger er Nicolay Neverdahl. Han skal ha åtte måneders praksis som del av sitt mastergradsstudium i biologisk kjemi. Oppgaven hans blir å se på nye biomarkører for enten hjertesykdom eller gjellesykdom hos fisk. Målet med forskningen er å kunne forstå bedre hvordan fisken har det, og dermed lettere kunne sette inn forebyggende tiltak før fisken blir syk.

Ta kontakt allerede nå

Dersom din bedrift har en oppgave innen fagområdet kjemi/biologi/biokjemi, så kan dere få studenthjelp i åtte måneder fra høsten 2023. Universitetet i Stavanger tilbyr ordningen med praksis i bedrift for sisteårsstudentene på masterstudiet i biologisk kjemi. Ordningen er gratis for bedriftene, men studentene skal ha en definert oppgave å jobbe med.

Nicolay Neverdahl skal ha åtte måneders praksis hos Skretting som del av mastergradsstudiet i biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger. Delphine Crappe leder «The Bubble» og ser frem til samarbeidet.

– Praksisen trenger ikke være i Rogaland, for vi har studenter fra hele Norge, sier professor Mark van der Giezen.

Kontakt professor Mark van der Giezen på e-post (mark.vandergiezen@uis.no) så snart som mulig for mer informasjon om ordningen.