Onsdag 6. september kl. 09:00-10:30 er det klart for et nytt Stiim digitalt miniseminar. Miniseminarene arrangeres i Teams og er gratis for alle ansatte i Stiim Aqua Clusters medlemsbedrifter. Eksterne deltakere betaler 300 kroner for å delta.

Denne gang er lusekontroll, behandlingsmetoder og metodenes effektivitet tema for miniseminaret. Med oss har vi fått dyktige forskere som deler siste nytt fra sine prosjekter og deretter svarer på spørsmål deltakerne måtte ha til presentasjonene.

Meld deg på Stiim digitalt miniseminar her

PROGRAM

09:00-09:05     Velkommen til Stiim digitalt miniseminar

09:05-09:20     Avlusingseffekter i felt – resultater fra prosjektet LuseKontroll, v. Kari Olli Helgesen, fagansvarlig legemiddelforbruk , Veterinærinstituttet

09:20-09:35     Skal vi velge mekanisk, termisk eller ferskvann? Styrker og utfordringer med de ulike metodene, v. Anna Solvang Båtnes, NTNU 

09:35- 09:50   OptiDeLouse Effekt og fiskevelferd ved ikke-medikamentelle behandlingsmetoder, v. Samantha Bui, seniorforsker Havforskningsinstituttet (presentasjonen foregår på engelsk)

09:50-10:05      Statusrapport fra Mattilsynet, v. Else Marie Stenevik Djupevåg, seniorrådgiver, Mattilsynet

10:05-10:15      Hvordan kan renseteknologi muliggjøre fremtidens lusebehandlinger? Catrine Smørås, fiskehelsespesialist Benchmark Animal Health

10:15 Takk for i dag

Veterinærinstituttets prosjekt LuseKontroll har som hovedmål å framskaffe kunnskap for bedre empirisk baserte strategier for å kontrollere lakselus. Delmålene er å tallfeste effektene av ulike kontrolltiltak mot lakselus, utvikle gode handlingsregler på anleggsnivå for å bekjempe lakselus og undersøke hvordan kontrolltiltak mot lakselus best kan koordineres mellom anlegg for å begrense smittepresset på oppdrettsfisk så vel som på villfisk.

Prosjektet SAMLUS i regi av NTNU ser på veldig mange ulike faktorer relatert til avlusningsmetodene termisk, mekanisk og ferskvann. Alle metodene har sine fordeler og ulemper, og dette avhenger igjen av ulike miljøfaktorer som for eksempel temperatur. På miniseminaret gir Anna Solvang Båtnes fra NTNU oss innblikk i puslespillet av faktorer og variabler som må legges for å velge riktig metode.

Prosjektet OptiDeLouse har sammenlignet effekt og fiskevelferd ved bruk av de tre mest vanlige ikke-medikamentelle avlusingsmetodene. Behandlingsmetodene ble systematisk sammenlignet i tank-eksperiment og det ble i tillegg brukt data hentet fra næringen. Resultatene gir en foreløpig dokumentasjon av kombinerte behandlinger og økt kunnskap om fiskevelferd og den fysiologiske påvirkningen behandlingsmetodene har på laksen.

Seniorrådgiver Else Marie Stenevik Djupevåg fra Mattilsynet gir deretter en kort statusoppdatering på utvalgte tema de arbeider med:

  • Ny lakselusforskrift som var på høring, og Mattilsynets arbeid videre med regelverket og nye metoder for telling av lakselus.
  • Unntaksordningen i trafikklyssystemet og overgangen til ny rapportering av ikke-medikamentellebehandlinger.
  • Mattilsynets overvåkning i forhold til resistens, særlig mot ferskvann, og tilsynets bestilling av ny risikovurdering fra HI og VI

Siste innslag på miniseminaret er om CleanTreat, et system utviklet av Benchmark for rensing av behandlingsvann etter medikamentell badebehandling mot lakselus. Ved å forhindre at behandlingsvann med legemiddel slippes ut i sjøen skånes marint dyreliv og miljø, samtidig som man motvirker utvikling av resistens. Ved å bruke lukkede behandlinger i brønnbåt etterfulgt av rensing av vann via CleanTreat, har næringen fått et nytt verktøy i kampen mot lakselus. Kan renseteknologi som CleanTreat nå muliggjøre utviklingen av nye legemiddel uten negativ miljøpåvirkning?

Klikk her for påmelding til miniseminaret