Totalt 56 møter mellom sju oppdretterselskap og nær 20 leverandørbedrifter foregår i dag på Havets Hus i Stavanger. Stiim AquaConnect er Stiim Aqua Cluster sitt nye initiativ for å skape en møteplass mellom klyngens mange leverandørbedrifter og oppdretterne.

Rune Haave og Jørgen Haave fra Bravo Marine AS tok med seg en «vareprøve» til Havets Hus.

Mowi, Bremnes Seashore, Grieg Seafood, Sterling White Halibut, SalMar Aker Ocean, Eide Fjordbruk og Cermaq stiller med en eller to representanter for å møte utvalgte leverandørbedrifter. På forhånd har Stiims medlemsbedrifter fått invitasjon til å sende inn skjema med beskrivelse av teknologien eller prosjektet de ønsket å presentere for oppdretterne. Deretter har oppdretterne valgt ut de bedriftene de ønsket å møte, og det er satt opp et møteprogram fra morgen til arbeidsdagens slutt. Oppdretterne hadde fullt program, mens det blant leverandørene varierte fra en til fem presentasjoner i løpet av dagen.

– Vi ønsker å skape en møteplass der oppdretterne i løpet av en dag kan få presentasjoner av teknologi og prosjekter fra klyngens mange leverandørbedrifter. Etter at dagen er over, vil vi gjøre en vurdering av Stiim AquaConnect og se på om dette er noe vi skal gjenta i denne eller en annen form, sier klyngeleder Andreas Heskestad.

Midt på dagen var det felles lunsj for oppdrettere og leverandørbedriftene.

I lunsjen gikk praten livlig rundt bordene i arrangementsrommet «Hos Ingrid».