NORCE har kartlagt investeringene i sjømatnæringen helt siden 1970, med et hovedfokus på det siste tiåret, i FHF-prosjektet «Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien».

Investeringer gir en pekepinn på hvilke sektorer som er i vekst, og hvilke sektorer som skaper verdier ut over egen kjernevirksomhet. Nivået på investeringene sier også noe om prioriteringer innad i næringene, noe som påvirkes av både endringer i økonomiske rammebetingelser, politisk press og andre eksterne forhold.

NORCE Norwegian Research Centre og UiS har laget rapporten, som undersøker investeringene i sjømatnæringen fra 1970 og frem til i dag. (Illustrasjon: NORCE)

NORCE har funnet at det de siste årene har vært en vekst i investeringer i settefiskanlegg/postsmoldanlegg, utviklingskonsesjoner/FoU og ulike typer servicefartøy. Årsakene til de økte investeringene i senere tid kan være stagnerende produksjonsvolum, ny forskrift for smoltanlegg og luseproblemer.

I samme periode har det også vært en betydelig bygging av servicefartøy og brønn- og slaktebåter. Det er også et resultat av mer håndtering i forbindelse med forebygging og kontroll av lus.

Rapporten konkluderer med at det, både når det gjelder havbruk og fiskeindustri, aldri har vært høyere investeringsnivå enn akkurat nå.