Det startet med at Eivind Helland og Morten Bergslien i nettverksorganisasjonen BluePlanet fikk en idé: Hva om beste praksis innen oppdrett ble filmet slik at kunnskap og erfaring ble delt? 

I 2016 ble idéen til et nytt selskap, BluePlanet Academy AS. Det første introduksjonskurset i fiskehelse var klart i årsskiftet 2017-2018. 

I januar 2019 ble marinbiolog Trine Lotherington Danielsen ansatt som leder for Blue Planet Academy, og i april ble staben doblet da Nils Fredrik Vestvik, med spesialkompetanse innen fiskehelse, ble ansatt. 

I prosessen med å utvikle e-læringsverktøyet har alle de seks ansatte i BluePlanet bidratt på ulikt vis. I tillegg er det leid inn kompetanse innen programmering, animering, oversettelse og skriving av manus. BluePlanet Acedemy har selv filmet en del av materialet, operatørene på merdkanten har bidratt med filmer og det er hyret inn profesjonell fotograf. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre og lage nytt materiale.

Nå, etter godt og vel to års arbeid med utvikling av konseptet og etterspørselen virkelig i ferd med å ta av. Fiskehelse kursene er godkjent av Mattilsynet og er i tråd med akvakultur-forskriften.

E-læringsverktøyet for lakseoppdrett er nå kjøpt inn av flere av de største norske opprett selskapene. Det er tatt i bruk i videregående skoler fra Flekkefjord i sør til Nordkapp i nord ogflere universitet har vist interesse.

Utvider med flere arter

– Det er en ting i tiden, det å digitalisere kunnskap og gjøre den globalt tilgjengelig. Via portalen www.howtodoaquaculture.com formidler vi vår visjon. Vi har utviklet læringsverktøyet gradvis, og vi kommer stadig til å oppdatere og fornye det parallelt med at vi utvider til nye geografiske markeder og med nye arter, sier Trine Lotherington Danielsen. 

BluePlanet Academy har I samarbeid med Norad og WorldFish inngått avtale om å bygge et opplæringsprogram for tilapia produksjon sammen med et college i Zambia (NRDC). Det er også igangsatt et samarbeid med Afrikas største tilapia-produsent African Century Foods og Norfund der BluePlanet skal levere undervisningsmateriale til de ansatte i Zimbabwe, Zambia og Uganda. 

Videre er det planer om å utvide e-læringsverktøyet for andre arter globalt som reker (vannamei), seabass og catfish. Til dette trenger vi partnere som opererer i andre tidssoner.

– Vi tror på det å bygge kunnskap av og for næringen selv og at det å dele med andre er et godt grep. Opplegget er i samarbeid med næringen selv, sier Trine Lotherington Danielsen. 

Fleksibelt og alltid tilgjengelig

BluePlanet Acadamys kursmateriell har mange fortrinn sett i forhold til tradisjonell klasseromsundervisning med lærebøker. E-læringsverktøyet er alltid tilgjengelig, hele døgnet og uansett hvor brukeren er, så lenge han eller hun har en pc, smart-telefon, iPad eller ChromeBook med internettilgang. Gjennom e-læring kan bedriftene kurse de ansatte når det passer best i rolige perioder. 

Blue Planet Academy er lagt opp slik at brukerne enkelt kan navigere i kursopplegget, og det gis tydelige forklaringer på hvordan verktøyet skal brukes.

Systemet er visuelt, med lyd og lenker, og brukeren kan gå igjennom filmer så mange ganger han eller hun ønsker. Det er i utgangspunktet ikke behov for fag bøker, for verktøyet inneholder et bibliotek og nyttige lenker til. For skoler er dette et godt supplement til undervisning.
Filmene kan enkelt skiftes ut og systemet er enkelt å oppdatere og videreutvikle. Vi har jobbet hardt for å være kostnadsbevisste og leverer derfor et material på en enkel med informativ måte.

Plattformens fleksibilitet gjør det enkelt å tilpasse en brukers behov.
 I august stiller BluePlanet Academy for å presentere seg og howtodoaquaculture.com på Aqua Nor i Trondheim. 

– Det er egentlig første gang vi skal ute og presentere oss på en oppdrettsmesse. Frem til nå har vi hatt hovedfokus på utvikling av produktet vårt. Nå er vi klare for det globale markedet, sier Trine Lotherington Danielsen fornøyd.