Prosjektleder Åsmund Berget er den som jobber med å få på plass trainee-programmet, og målet er at de første Stiim Traineene starter opp høsten 2021.

– Et trainee-program har ett års varighet og er attraktivt for nyutdannede å søke seg inn på. Programmet gir deltakerne erfaring fra og innsikt i ulike deler av selskapets virksomhet. I tillegg får de ekstra input i form av de sosiale og faglige samlingene som Stiim og Næringsforeningen tilbyr.

Fredag 6. november klokken 09:00-10:00 blir det informasjonsmøte om Stiim Trainee på Måltidets Hus i Stavanger.

Det var nesten 500 søkere til de 15 trainee-stillingene som i høst ble utlyst gjennom Trainee Sørvest.

Stiim Aqua Cluster går nå sammen med Trainee Sørvest og etablerer et spesialisert Trainee-program rettet mot Stiim-klyngen sine medlemsbedrifter for å sikre at dere som medlemmer av klyngen får tilgang på de av landets beste talenter som søker seg mot havbruk og havbruksteknologi.

– Vi håper bedriftene i Stiim ser på dette som en nyttig og kjekk mulighet til å knytte til seg faglig sterk kompetanse. Riktig kompetanse sikrer vekst og omstillingsevne. Sammen med Personalhuset vil vi jobbe for å rekruttere nyutdannede toppkandidater for å dekke deltagerbedriftenes behov. Å tiltrekke seg talenter er en av de største utfordringene blant bedrifter i dag og konkurransen er stor, sier Åsmund Berget.

Som medlem av Stiim Trainee kan bedriften styrke sin posisjon gjennom profilering på karrieredager, SoMe, hjemmeside, Næringsforeningen, Personalhuset, annonser, podkast og video.

For mer informasjon og påmelding til møtet 6. november, kontakt Kristine Berg Marhaug i Næringsforeningen eller Åsmund Berget i Blue Planet.