En stegvis utvikling av havbruk til havs, som starter med FTU-tillatelser i testområder langs kysten, vil gi Norge muligheter til å ta plass i førersetet for utvikling av havbruk til havs. Norsk Industri og Stiim hadde tirsdag møte med fiskeripolitisk ledelse for å presentere mulighetene for havbruk til havs.

– Vi må ikke tape muligheten for å utvikle en ny, stor næring i Norge, sa Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster til IntraFish i forbindelse med møtet.

Industrien er klar, og det er store muligheter for kompetanse- og teknologioverføring fra maritim og olje- og gassektoren. I møtet presenterte Stiim og Norsk Industri mulighetene for stegvis utvikling som kan starte med testområder langs kysten. Det er allerede identifisert flere lokaliteter utenfor kysten som tilbyr ulik værmessig belastning, ulike dybder og ulike bunnforhold slik at flere konsepter kan bli prøvd.

Stiim og Norsk Industri trakk også frem det store potensialet for sameksistens i testområder for havvind og havbruk til havs og mulige synergier både innenfor logistikk, service, beredskap med mer.