Trainee Sørvest startet opp i fjor i regi av Næringsforeningen i Stavanger og Universitetet i Stavanger med 15 deltakere, og til høsten blir det egne Stiim-Traineeer i programmet . Faktisk ser det nå ut til at omtrent en tredel av høstens rundt 15 Trainee SørVest-deltakerne kommer fra havbruksbedrifter i Stiim.

Målsettingen med Trainee Sørvest er å beholde, samt tiltrekke seg de beste kandidatene for å sikre riktig kompetanse til Stavanger-regionenes næringsliv. Traineekandidatene vil være ansatt i bedriften i et år og vil parallelt følge et utviklingsprogram som vil bidra til faglig og personlig utvikling. Utviklingsprogrammet er utarbeidet av Næringsforeningen og Universitetet i Stavanger. Det blir i tillegg laget et eget spesialtilpasset program rettet mot havbruksnæringen for de som er Stiim Trainee, der kandidatene blant annet vil få delta på konferansen «Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs» i november.

Skulle ha en – endte med to

– Når vi ser hvor dyktige folk som søker trainee-stillingene, da ser vi at vi klarer å beholde kompetansen her i regionen, sier prosjektleder Kristine Berg Marhaug i Næringsforeningen.

Global Maritime AS var en av Stiim-bedriftene som tidlig meldte interesse for å ta inn en trainee til høsten.

– Vi søkte etter en, men fant også en annen som vi ville ansette underveis i prosessen. Begge trainee-stillingene spisses inn mot oppdrettsnæringen. Dette er en kjempemulighet for oss, sier Arne Vagle i Global Maritime.

Blant dem som søker traineestillingene er både kandidater som er fra Rogaland og har sin utdanning her, og folk som har bakgrunn og utdanning fra andre steder i Norge og utlandet.

– Det er en god miks av folk. Snittalderen er i midten av 20-årene, forteller prosjektleder Kristine Berg Marhaug.

Stiim Trainee-stillingene var spesielt attraktive, og noen fikk oppimot 50 søkere. Alle søkerne har bachelor- eller mastergrad, og noen har i tillegg noen års arbeidserfaring. Personalhuset er Trainee Sørvest sin samarbeidspartner og har sammen med bedriftene ansvar for rekrutteringsprosessen.

Ta gjerne kontakt tidlig

Trainee Sørvest startet opp i fjor høst, og traineeperioden går fra august til august. Næringsforeningen har fått svært gode tilbakemeldinger både fra bedrifter og kandidatene. Allerede har samtlige 15 deltakere fått seg fast jobb. 14 av dem har fått jobb i bedriften der de har hatt trainee-stilling, mens en har fått seg jobb i en annen virksomhet. Mange av bedriftene som tok inn trainee høsten 2020 vil også ha ha trainee i 2021.

– Dette er noe vi kommer til å fortsette med, så bedrifter som ønsker Stiim Trainee neste år kan allerede nå ta kontakt. Ofte trenger bedriftene en stund og litt hjelp til å definere den stillingen og kompetansen de er ute etter, så det er bare en fordel å være tidlig ute, sier Kristine Berg Marhaug.

Bedrifter som er interessert i å vite mer om Stiim Trainee og Trainee Sørvest kan kontakte Kirsti K. Sømme i Stiim eller prosjektleder Kristine Berg Marhaug i Næringsforeningen.

Les mer om trainee-programmet i disse tre sakene:

Stiim Trainee gir din bedrift riktig kompetanse for vekst og utvikling – Stiim Aqua Cluster

Unge er viktig for utviklingen av bedriftene – Næringsforeningen i Stavanger (naeringsforeningen.no)

Her er årets trainee-kandidater – Næringsforeningen i Stavanger (naeringsforeningen.no)

Høsten 2020 gikk 15 unge i gang med programmet Trainee Sørvest i regi av Næringsforeningen og UiS. I år er Stiim med på samarbeidet og tilbyr programmet Stiim Trainee. (Foto: Lars Idar Waage/Næringsforeningen)