Denne ukens AquaNor tiltrekker seg havbruksaktører fra hele verden, men allerede i slutten av forrige uke kom de første gjestene til Norge.

Innovasjon Norge har som mål å bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster har siden 2021 jobbet målrettet med eksport gjennom programmet «Eksport i kikkerten». Fredag 18. august fikk klyngen og Havets Hus i Stavanger besøk av to Innovasjon Norge-ledede grupper med havbruksaktører som ville knytte kontakter og bli bedre kjent med klyngen. Begge gruppene deltar denne uken på AquaNor i Trondheim.

Den chilenske delegasjonen ble ledet av Pilar Santos Neves fra Innovasjon Norges kontor i Rio, Brasil, og hadde 13 deltakere. Gruppen fra Canada med cirka 50 deltakere ble ledet av seniorrådgiver Caleb Chapman fra Innovasjon Norge i Canada.

Kari Holmefjord Vervik fra Innovasjon Norge (t.v.) i prat med norske og chilenske havbruksaktører.

Den canadiske gruppen bestod av folk fra næringslivet, representanter fra myndighetene, bransjeorganisasjoner og politiske ledere fra flere provinser.

På programmet i Havets Hus stod presentasjoner av Stiim Aqua Cluster og Blue Planet Academy. CEO Knut Nesse i AKVA Group fortalte om selskapets globale virksomhet og ulike satsingsområder. Nils Steine presenterte Pharmaq, og CEO Kjetil Njærheim fra Aqua Robotics fortalte om selskapets historie og produktet Halo, vaskeroboten som garanterer at noten alltid er ren. Delegasjonene fikk også besøke det lukkede oppdrettsalnegget FishGLOBE.

Noen av selskapene i den chilenske delegasjonen hadde også spesifikke ønsker om bedrifter i Stiim-klyngen som de ønsket å treffe på samlingen i Havets Hus. Disse ble invitert til uformelt møte med gjestene etter at det offisielle programmet for dagen var over.

Målet er at delegasjonene skal bli kjent med norsk teknologi og med aktørene i norsk oppdrettsnæring, og at det knyttes kontakt som på sikt kan føre til samarbeid og norsk eksport.

– Den canadiske gruppen er så langt godt fornøyd med turen. Inntrykket er at norsk oppdrettsnæring har kommet langt med teknologi som kan utvikles og tilpasses for å løse utfordringer som næringen har, sier Caleb Chapman, leder for den canadiske delegasjonen.

Programmet til den canadiske delegasjonen ble avsluttet med nettverksbygging og mingling på terrassen i Havets Hus.