Under Arendalsuka setter organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele landet viktige samfunnstema på dagsorden i egne arrangementer. I løpet av 5 dager arrangeres det over 1000 arrangementer i Arendal sentrum. Felles for alle arrangementer er at de omhandler et samfunnsspørsmål, har gratis inngang og er åpne for alle.

Stiim Aqua Cluster er i år på Arendalsuka for å sette fokus på to viktige saker: Utviklingen av havbruk til havs og hvordan lakseskatten påvirker leverandørindustrien i havbruksnæringen. Vi har med oss et «stjernelag» av dyktige folk og politikere med kjennskap til næringen i de to debattene tirsdag 15. august og onsdag 16. august på Rygerelektra, båten som Stavangerregionen Næringsforening har liggende i Pollen hele uka. Rygerelektra er arena for en rekke møter i løpet av Arendalsuka.

Havbruk til havs – lar vi sjansen gå fra oss?

Tirsdag 15. august kl. 13:30-14:30 arrangeres «Havbruk til havs – lar vi sjansen gå fra oss?» på Rygerelektra. Arrangører er Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» og Stiim Aqua Cluster.

Arrangementet er en politisk debatt om mulighetene for økt vekst i matproduksjon og norsk eksport gjennom en nasjonal satsing på havbruk til havs. Vi stiller spørsmål ved hva som må til for at Norge skal kunne opprettholde posisjonen som globalt ledende i utvikling av ny teknologi for bærekraftig havbruk i eksponerte lokaliteter.

Roy Reite er CEO i SalMar Aker Ocean
Stavangers ordfører, Kari Nessa Nordtun (Ap)

I debatten deltar:

 • Bjørnar Skjæran, Fiskeri- og havminister, Arbeiderpartiet
 • Olve Grotle, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Kari Nessa Nordtun, Ordfører i Stavanger, Arbeiderpartiet
 • Roy Reite, CEO, SalMar Aker Ocean
 • Lene Landøy, Head of Industrial Holdings and Investment Director, Aker ASA
 • Christian Justnes, Forbundssekretær, Fellesforbundet, LO
 • Silje Båtsvik Risholm, Seniorrådgiver havbruk, Bellona

Debatten ledes av Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger og styremedlem i Det Norske Handelskammerforbund.

Les mer om arrangementet på Arendalsukas nettsider

Lakseskatt – konsekvenser for norsk leverandørindustri

Onsdag 16. august kl. 15:00-16:00 arrangeres «Lakseskatt – konsekvenser for norsk leverandørindustri» på Rygerelektra.

Innføringen av grunnrenteskatt i norsk havbruksnæring er ment å sikre lokalsamfunnet langs kysten og fellesskapet en større andel av de verdiene som skapes i havbruksnæringen. Men hvilke konsekvenser får det for leverandørindustrien langs kysten når en ny skatt gjør et kraftig innhogg i lakseoppdretternes investeringsmidler?

Representanter fra tre leverandørbedrifter, FishGLOBE, Preline Fishfarming Systems og Aker Solutions, forteller sin historie før vi får høre fra fagpersoner og politikere med ulikt ståsted i forhold til grunnrenteskatten.

Medvirkende:

 • Dag Sletmo, seniorrådgiver, DNB Seafood
 • May Britt Lagesen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Olve Grotle, stortingsrepresentant, Høyre
 • Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant, Venstre
 • Henrik Wiedswang Horjen, kommunikasjonssjef Sjømat Norge
 • Ragnar Tveterås, økonomiprofessor, Universitetet i Stavanger
 • Anders Hannevik, Senior Vice President Special Projects, Aker Solutions
 • Tor Hellestøl, daglig leder, FishGLOBE
 • Bjørn Bilberg, daglig leder, Preline Fishfarming Systems

Debatten ledes av Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger og styremedlem i Det Norske Handelskammerforbund.

Les mer om arrangementet på Arendalsukas nettsider

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. (Foto: Arendalsuka)