Stiim Aqua Pub ble startet opp som et faglig og sosialt treff og møtested for medlemmer i klyngens bedrifter tidlig i 2020. Første pubtreff ble arrangert på Cardinal Pub i Stavanger før Covid-pandemien startet, og senere har det vært arrangert flere Aqua Pub arrangement i Stavanger og ett i Trondheim. Onsdag denne uken kom Stiim Aqua Pub endelig til Oslo og The Dubliner Folk Pub.

Leder i Stiims morselskap Blue Planet AS, Eivind Helland, ønsket velkommen til de rundt 20 gjestene og overlot ordet til Øystein Falch fra Subsea Farming AS. Falchs innlegg hadde tittelen «Argy – teknologi for realisering av havbruk til havs».

Trine Danielsen fra BluePlanet Academy holdt kveldens andre innlegg og fortalte om BluePlanet Academys arbeid for deling av kunnskap og beste praksis i havbruksnæringen, både nasjonalt og internasjonalt.

Bærekraft er et begrep som får stadig større fokus i næringslivet. Geir Spiten fra Akvatech snakket om utviklingen av bærekraftige løsninger for oppdrettsnæringen. Innlegget som hadde tittelen «Fremtidens krav til bærekraftig oppdrett – kommer og må løses nå».

Etter at det faglige programmet hadde gitt deltakerne ny kunnskap, var det tid til mingling. Deltakerne fikk både møte gamle og nye klyngemedlemmer i en uformell setting.

En ny Stiim Aqua Pub er under planlegging allerede. Den arrangeres i Stavanger før sommeren, og dato og tema publiseres så snart det er klart.

Stiim Aqua Pub er en god mulighet til å bli kjent med andre medlemmer i klyngen og utvide eget faglige nettverk.