Det er i år satt av omlag 40 millioner kroner til prosjekter for innovasjon i havbruksnæringen. I tillegg er det satt av 550 millioner kroner til bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv, der prosjektene kan være i hele bredden av industri-tjenesteområder, også på tvers av bransjer, sektorer og fagområder.

– Vi i Stiim vil gjerne legge til rette for at flere av våre medlemsbedrifter søker om innovasjonsprosjekt i næringslivet. Er det interesse for det, vil vi sette opp et møte med de som kjenner virkemiddelapparatet godt og som kan gi tips om hva en god søknad bør inneholde, sier klyngeleder Andreas Heskestad.

Bedrifter kan kontakte Stiim og melde sin interesse, så vil klyngeledelsen følge opp henvendelsene og eventuelt arrangere et fellesmøte med mer informasjon om ordningen.

Klyngeleder Andreas Heskestad.

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Les om Innovasjonsprosjekt i næringslivet her

– I 2021 skal vi dele ut totalt 1,3 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Jeg oppfordrer bedrifter i Rogaland til å søke, sier Hilde Aarsheim som representerer Forskningsrådet i Rogaland.

Det er løpende søknadsfrist, så bedrifter kan sende inn søknader hele året. Søknadene som sendes inn nå i vår, blir behandlet på forsommeren.

Bedrifter, både nytt og etablert næringsliv, kan søke om støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Aktuelle temaområder for IPN er hav, energi, transport og lavutslipp, industri- og tjenestenæringer, petroleum muliggjørende teknologier, samt landbasert mat, miljø og bioressurser.

Eksempler på prosjekter som de siste årene har fått Forskningsråd-støtte til innovasjonsprosjekt innen havbruk i Rogaland kan du finne her.