Hub-Node ordningen i regi av Innovasjon Norge gir umodne eller mindre klynger og nettverk (node) mulighet til å knytte seg opp mot en eller flere etablerte klynger (hub). I 2023 søkte Innakva KLYNGE i Listerregionen i Agder om midler fra Innovasjon Norge til et Hub-Node samarbeid med Stiim Aqua Cluster, NCE Aquatech og GCE NODE.

I uke 11 var de tre klyngene samlet i Kristiansand der de hadde oppstartsmøte for samarbeidet. Klyngeleder Trine Danielsen representerte Stiim Aqua Cluster. På dagsorden stod blant annet en gjennomgang av tilsagnet fra Innovasjon Norge, input fra de tre hub-klyngene i forhold til hva de kan bidra med i samarbeidet, og tidfesting av fremtidige aktiviteter i en handlingsplan.